Krever ikke kultur- og idrettstilskudd tilbakebetalt

Innhold

Fredrikstad kommune ved Kulturetaten kommer ikke til å kreve tilbake tilskuddsmidler.

  

Fredrikstad kommune ved Kulturetaten kommer ikke til å kreve tilbake tilskuddsmidler som er tildelt over kulturbudsjettet, og som er brukt til å planlegge kunst- og kulturtiltak eller idrettstiltak som nå blir avlyst som følge av koronaepidemien. Dette gjelder foreløpig alle tiltak som er planlagt fram til 1. juni 2020, men kan bli endret eller utvidet dersom det kommer nye anbefalinger fra helsemyndighetene.

Dette gjelder tiltak som avlyses med bakgrunn i oppfølging av anbefalinger eller pålegg gitt fra nasjonale eller lokale myndigheter, knyttet til håndtering av situasjonen rundt koronaviruset. Fredrikstad kommune velger samme tilnærming til dette som både Norsk kulturråd og Viken fylkeskommune.

Det skal imidlertid rapporteres på ordinært vis, der det opplyses om at tiltaket er avlyst, og med regnskap som viser hvordan midlene er disponert eller tenkt benyttet.

Dette gjelder foreløpig alle tiltak som er planlagt fram til 1. juni 2020, men kan bli utvidet. Ved avlysning trenger man ikke gi beskjed om dette til Kulturetaten før rapporten skal sendes.

Utsettelse
Søknader om utsettelse av tiltak til senere i 2020 vil godkjennes. Dersom tiltaket utsettes, skal Kulturetaten informeres om dette gjennom en skriftlig tilbakemelding. Dette skal skje til postmottak@fredrikstad.kommune.no

Disse bestemmelsene vil gjelde inntil evt. nye anbefalinger eller pålegg gis av nasjonale eller lokale helsemyndigheter.

Nærmere opplysninger kan gis av kultursjef Ole-Henrik Holøs Pettersen, tlf 92 86 64 11.

 

 

 

Sist oppdatert: 18. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?