Koronastøtte til næringslivet

Fredrikstad kommune åpner smart- og næringsfondet for løpende søknadsbehandling, og gir bedrifter mulighet til å utsette innbetaling av eiendomsskatt. Det vedtok formannskapet torsdag 2. april.

– Mange virksomheter har måttet stenge helt, kulturarrangement er avlyst, og flere næringer opplever et vesentlig redusert kundegrunnlag. Vi ser at mange bedrifter har det vanskelig etter at regjeringen vedtok strenge nasjonale tiltak for å redusere spredning av koronasmitte. Dette har det vært viktig for oss å adressere politisk, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

 

Formannskapet vedtok 2. april følgende pakke med kompenserende tiltak for næringslivet:

  • Smart- og næringsfondet åpnes for å motta søknader kontinuerlig gjennom året i 2020. Formannskapet anbefaler også bystyret å sett av 30 millioner kroner fra regnskapsresultatet for 2019 til å styrke smart- og næringsfondet, ved regnskapsavslutning i juni 2020.
  • Forfallstidspunktene for eiendomsskatt og kommunale gebyrer endres for næringseiendommer for 2020. Forfall for 2. termin settes til 31.08, 3. termin settes til 31.10 og 4. termin settes til 30.11.
  • Formannskapet anmoder kommunedirektøren om å utsette alle kommunale konkursbegjæringer til annet halvår 2020.
  • Fredrikstad kommune har et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Dette gjelder blant annet skoler, og også teknisk infrastruktur som er finansiert gjennom direkte avgifter. Mange uteområder trenger også fornyelse. Kommunen påskynder prosjekter som raskt kan iverksettes for å stimulere aktivitet i næringslivet.
  • Kommunen går gjennom sine innkjøpsplaner, og fremskynder innkjøp som kan stimulere aktivitet i næringslivet.

Ordføreren påpeker at den politiske saken redegjør for flere forslag til mulige støttetiltak, som kan vurderes nærmere i tiden som kommer.

 

– Det er nok dessverre slik at koronasituasjonen ikke vil gå over i morgen. Mange av de verktøyene kommunen kan benytte seg av er kjent fra økonomisk teori og handler om motkonjunkturtiltak. Svekkes økonomien, øker det offentlige sin virksomhet. Det som er spesielt i denne krisen er at vi har med en pandemi å gjøre. Kommunen kan ikke iverksette tiltak som strider mot smitteverntiltakene. Mange av de kjente virkemidlene må derfor vente til situasjonen har normalisert seg. Administrasjonen i kommunene i Søndre Viken har, i samarbeid med flere næringsaktører og NAV, skissert flere mulige tiltak som vi kan vurdere på sikt, forteller ordføreren.

Han sier at kommunen både politisk og administrativt nå følger utviklingen nøye, og kontinuerlig vurderer flere tiltak. Det er også lovet flere nasjonale krisepakker.

Sist oppdatert: 02. april 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.