Koronasenteret uke 50

Flere testet seg i uke 50.

Tester:
Uke 49: 1558 
Uke 50: 1677

Henvendelser:
Uke 49: 1417 henvendelser totalt; 1079 telefoner + 338 henvendelser
Uke 50: 1565 henvendelser totalt; 1214 telefoner + 351 henvendelser  

Vi har nå totalt 1228  smittede i kommunen.

I uke 48 var det 138 nye tilfeller.
I uke 49 er det påvist 119 nye tilfeller.
I uke 50 er det påvist 121 nye tilfeller. Av disse har foreløpig 21 (17%) ukjent smittevei.

Sist oppdatert: 15. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.