Koronasenteret flytter og tredobler testkapasiteten

I løpet av et par uker flytter Koronasenteret inn i nabolokalene for å øke testkapasiteten.

–  Smitteutbruddet de siste ukene viser at vi må være forberedt på økt behov for testing i månedene som kommer, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, som er glad for den leieavtalen som etat for bygg og eiendom nå har fått på plass med Værste AS.

Flyttingen til Tolletatens gamle lokaler rett bak Koronasenteret betyr at testingen kan tredobles, fra dagens tre testluker til ni eller ti. Det vil bety at Fredrikstad kommune kan teste opp til 4500 personer i uka, og dermed oppfylle myndighetenes krav om testkapasitet på fem prosent av befolkningen på 87.000 innbyggere for Fredrikstad og Hvaler

– Å øke testkapasiteten er viktig for å holde kontroll på smitten, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

I tillegg til økt testkapasitet vil utvidelsen sørge for langt bedre forhold for de ansatte. Med økt smitte og økt antall ansatte, har det blitt trangt om plassen. Ansatte har den siste ukene måttet ta i bruk sykesenger på behandlingsrommene som kontorplass. I andre etasje i de nye lokalene blir det plass til 35 arbeidsstasjoner for telefon og smitteoppsporing.

– Som arbeidsgiver må vi sørge for at medarbeiderne har et forsvarlig arbeidsmiljø, sier kst. direktør for Helse og velferd, Jon Erik Olsen, og peker på at dette er viktig også for å sikre rekrutteringen av personell til senteret over tid. Han opplyser at de som arbeider med smittesporing denne uka flytter midlertidig til kontorarbeidsplasser på servicetorget i rådhuset, i påvente av innflytting i nye lokaler.

Koronasenteret åpnet for prøvetaking fredag 20. mars, i legevaktens gamle lokaler på Dokka på Kråkerøy.

Sist oppdatert: 08. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.