Koronapandemien – avstand og omtanke

Les kronikken fra ordfører Jon-Ivar Nygård og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

 

Jon-Ivar Nygård, ordfører
Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør


Kjære Fredrikstadfolk.

Her i Fredrikstad fikk vi påvist det første tilfellet av koronasmitte den 5. mars. Verdens helseorganisasjon (WHO) har nå erklært at det dreier seg om en global korona-pandemi.

Vi er inne i en svært krevende og uforutsigbar fase av pandemien her i Norge. Torsdag 12. mars besluttet nasjonale helsemyndigheter å innføre strenge beredskapstiltak, som gjelder over hele landet. Tiltakene varer foreløpig til og med 26. mars, og skal bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.

Målet i denne fasen er at vi alle bidrar til å begrense og forsinke smittespredningen. Formålet med smittetiltakene er å beskytte de mest sårbare innbyggerne mot et virus som er ufarlig for veldig mange, men som kan være veldig farlig for noen. Dersom spredningen av koronaviruset forsinkes, vil belastningen på helsevesenet reduseres betraktelig. Færre blir syke samtidig, og flere av de som blir syke vil dermed kunne få bedre behandling.

Vi skal holde minst en meters avstand til hverandre, både på jobben og i fritiden. Og vi skal følge hygienerådene. Slik kan vi beskytte eldre og andre med økt risiko for alvorlig sykdom.

Situasjonen utfordrer og påvirker oss. Noen innbyggere er syke, noen er sterkt bekymret, mange opplever stor usikkerhet og mange opplever at arbeidsplassen eller næringsvirksomheten sin er truet. Samtidig har vi nå en svært viktig oppgave å konsentrere oss om og stå sammen om. Vår samfunnsdugnad mot smittespredning kan redde liv.

Mange innbyggere sitter i karantene, eller må holde seg hjemme på grunn av symptomer på luftveisinfeksjon. Kanskje vet du om noen som trenger hjelp med handling eller andre ærend? Vi oppfordrer nå alle til å vise litt ekstra omtanke og omsorg, samtidig som vi husker på smittevernet.

Nytt koronasenter
For å begrense smitte og samle spisskompetanse, etablerer Fredrikstad kommune nå et nytt koronasenter på Dokka ved Værstebrua, som åpner i nær framtid. Da kan alle med luftveissymptomer komme dit, mens den ordinære legevakten kan ta imot alle andre pasienter.

Det nye koronasenteret i Fredrikstad blir etablert i rekordfart, og er et godt eksempel på hva vi kan få til når mange gode krefter jobber sammen. Her har både kommuneorganisasjonen, utleier og leietakere som flytter ut på kort varsel, vist dugnadsånd og velvilje. Med et nytt koronasenter adskilt fra legevakten får vi et skille mellom pasienter med luftveissymptomer og alle andre pasienter. På den måten begrenser vi smitte, samtidig som vi samler spisskompetanse og øker kapasiteten.

Koronasenteret vil være bemannet med både sykepleiere og leger. All testing for koronaviruset vil gjøres her, og alle som svarer på koronatelefonen blir samlet i senteret. I dag er det opptil ti personer samtidig som betjener koronatelefonen, så pågangen er svært stor.

Ved å rigge et eget senter for pasienter med luftveisproblematikk og koronaoppfølging ved siden av legevakten, mener vi at innbyggere med behov for akutt helsehjelp samlet sett får et bedre og sikrere tilbud i den perioden vi nå er inne i.

Bekymret for koronaviruset?
På denne linken finner du mange gode helsespørsmål fra innbyggere, med svar fra Helsedirektoratet

Du finner også informasjon og konkrete råd om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet 
og hos Helse Norge.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på der, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015, som har åpent hverdager 08-18 og helger 09-16.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din.

Ikke ring koronatelefonen ved Fredrikstad og Hvaler legevakt (telefon 69 38 11 08), med mindre det er høyst nødvendig. Sjekk først om du er innenfor kriteriene for testing her. 

Trenger du noen å snakke med? Fredrikstad kommune har oppbemannet Fredrikstadhjelpa (telefon 474 79 847), et tilbud til deg som er over 16 år. Fredrikstadhjelpa er åpen hverdager mellom klokken 9 og 15.


Pårørendelinjen (telefon 90 90 48 48) er en hjelpetelefon for pårørende i alle aldre, som er åpen hverdager mellom klokken 9 og 15. Mental Helses hjelpetelefon (telefon 116 123) og Kirkens SOS (telefon 22 40 00 40) holder døgnåpent.

Hva skjer videre?
Vi må forberede oss på en krevende situasjon framover, som kan vare over lang tid. Folkehelseinstituttet sier blant annet:

«Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang.»

Fredrikstad kommune arbeider nå planmessig med å forberede Fredrikstadsamfunnet på de utfordringene vi står overfor. Samtidig vet vi ikke helt hvordan det kommer til å bli, og må derfor også sørge for at veien i noen grad blir til mens vi går.

Kriseledelse i kommunen
Torsdag 12. mars kl. 13 besluttet kommunedirektøren at kommunen skulle sette kriseledelse. Selv om vi så langt har få smittede og syke innbyggere, er den samlede situasjonen krevende, og påkaller ekstraordinære tiltak.

Ved å sette kriseledelse rigger kommunen seg for å kunne utøve tydelig og effektiv ledelse gjennom den ekstraordinære perioden som nå ligger foran oss. Kriseledelse innebærer at kommuneledelsen møtes oftere, supplert med ordfører og varaordfører, og at beredskapsleder og andre nøkkelfunksjoner, som kommuneoverleger og kommunikasjonsmedarbeidere, følger arbeidet tett og bistår fortløpende med koordinering og oppfølging. For tiden møtes kommunens kriseledelse to ganger om dagen. Det er også etablert en egen krisestab.

Hele kommuneorganisasjonen er i beredskap, og forbereder seg på å yte gode helse- og omsorgstjenester og løse andre samfunnskritiske oppgaver under ekstraordinære betingelser i tiden som kommer. For å holde hjulene i gang, har vi samtidig tatt i bruk hjemmekontor for de oppgaver som egner seg til dette.

Denne uka har kommunen lyst ut stillinger for helsepersonell som ønsker å melde seg til koronatjeneste, og håper på god respons.

Fellesskap og samhold
Den innsatsen som nå nedlegges i Fredrikstadsamfunnet gjør sterkt inntrykk på oss. Vi ser mye ansvarlighet, sterk dugnadsånd og høy grad av lojalitet til føringene fra helsemyndighetene. Dette kan vi glede oss over, og bygge videre på også i tiden etter korona-pandemien.

Vi vil oppfordre hele Fredrikstad-samfunnet til å stå sammen i dugnaden for å begrense koronasmitten, og til å finne løsninger på nye utfordringer som vi alle vil møte i tida som kommer.

Vi skal gjennom denne krisen i fellesskap. Nå er det samhold som gjelder!

Sist oppdatert: 19. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.