Min side Meld fra
Kontakt oss

Koronaordning åpen for søknader fra kulturlivet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Kulturnæringsaktører i Fredrikstad kan nå søke om stimuleringsmidler fra en ekstraordinær pott på 2,5 millioner kroner.

festivalfoto av Espen Schei.jpg

(Foto: Espen Schei)

– Dette er en stimuleringsordning, ikke en kompensasjonsordning. Vi vil stimulere til aktivitet innen et felt som sliter med høy grad av uforutsigbarhet og over lang tid har opplevd tørke i tilgang på nye oppdrag, sier Tora Klevås, konstituert kultursjef i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune ble 25. februar 2021 tildelt litt over 22 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, til fordeling blant lokalt næringsliv. Formannskapet i Fredrikstad kommune vedtok at 2,5 millioner fra denne bevilgningen skal tilfalle kulturnæringsaktører i Fredrikstad.

– Ordningen prioriterer tiltak som har tydelig kulturprofil i tråd med det som normalt sorterer under kunst- og kulturfeltet, og ønsker å bidra til nytenking, innovasjon og utvikling i Fredrikstads kunst- og kulturfelt, samt tiltak som fremmer videreutvikling, profesjonalisering og kompetanseheving innenfor sektoren, forklarer Klevås.

– Alle selskapsformer kan søke, da også festivaler og arrangørmiljøer som er organisert som eksempelvis foreninger og stiftelser er sentrale aktører i å bidra til å stimulere til aktivitet som genererer oppdragsavtaler i kulturnæringene. Ordningen har til formål å bidra til tiltak som ivaretar det profesjonelle kunst- og kulturfeltet, og de aktører som har kunst og kultur som næringsaktivitet og inntektsgrunnlag, fortsetter hun.

Ordningen har søknadsfrist 20. april og 20. mai.

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke

Sist oppdatert: 09. april 2021