Min side Meld fra
Kontakt oss

Nye 2,3 millioner koronakroner til næringsliv

Fredrikstad kommune deler ut 2,3 millioner kroner til lokale virksomheter som er økonomisk rammet av nasjonale smitteverntiltak under koronapandemien.

servering WEB.jpg

Pengene er bevilget av staten og omtales som tiltakspakke 7. Formannskapet vedtok torsdag 28. april hvordan pengene skal fordeles i Fredrikstad.

Som i forrige tildelingsrunde, er målgruppen også nå utvidet til å inkludere ikke bare serverings- og overnattingsbransjen, men også reise- og kulturliv, innendørs aktivitetssentra og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Denne gangen kan også cateringvirksomheter uten skjenkebevilling være med, og kravet om at innendørs aktivitetssentra må ha vært holdt stengt for å kvalifisere, fjernes. For å kvalifisere må virksomheten ha minst én ansatt.  

Hver bedrift må selv registrere dokumentasjon på at selskapet er berettiget til støtte, på www.regionalforvaltning.no

Alle virksomheter som er kvalifisert skal automatisk motta brev om dette fra Fredrikstad kommune. Oppfyller din virksomhet kriteriene og dere ikke har mottatt brev, må dere ta kontakt så raskt som mulig og senest innen søknadsfristen 18. mai.  

Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter – tiltakspakke 7

Bedrifter som har spørsmål, kan kontakte virksomhet næring ved Anna Gyure-Szamosi, epost: anngyu@fredrikstad.kommune.no

 

 

Disse næringene kan få støtte:

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

56.101 Drift av restauranter og kafeer som har skjenkebevilling i Fredrikstad kommune

56.210 Cateringsvirksomhet

56.301 Drift av puber som har skjenkebevilling i Fredrikstad kommune

56.309 Drift av barer ellers som har skjenkebevilling i Fredrikstad kommune

79.110 Reisebyråvirksomhet

79.120 Reisearrangørvirksomhet

79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet

93.292 Fritidsetablissement med innendørs aktiviteter

93.291 Opplevelsesaktiviteter med innendørs aktiviteter

80.100 Vaktselskaper som har største delen av sin virksomhet rettet mot restaurant- og utelivsbransjen

82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet som har størstedelen av sin virksomhet knyttet til reiseliv, event- eller arrangørvirksomhet

90.011 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk  som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.012 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.019 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted, og som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.035 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning)

90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted som har mindre enn 60 prosent offentlig finansiering og ikke er registrert som AAFY (ikke næringsdrivende virksomhet) eller FLI (forening, lag, innretning) Litteraturhuset Fredrikstad

 

 

Sist oppdatert: 02. mai 2022