Status koronasmitte ved Fjeldberg sykehjem 7. desember

I slutten av november døde to beboere ved Fjeldberg sykehjem med Covid-19. I tillegg var tre andre beboere smittet. På Fjeldberg har det vært besøksforbud siden 28. november.

De tre beboerne som har vært smittet ved Fjeldberg sykehjem har ikke symptomer i dag. Prøvesvar på tredje test for ansatte og beboere er alle negative.

– Dette er en vanskelig situasjon for beboere, pårørende og ansatte. For beboere som må være på rommet sitt, for pårørende som ikke får vært nær, og for ansatte som har en krevende jobbsituasjon, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for omsorgssentre i Fredrikstad kommune.

Siden Fredrikstad fikk sitt første tilfelle av korona 5. mars, har kommunen hatt totalt tre dødsfall i sykehjem med påvist Covid-19-smitte.

– Vi har hatt flere tilfeller der ansatte har vært smittet, men beboere har gått klar. Jeg håper og tror at dette skyldes gode smittevernrutiner, sier Kopperud.

Fjeldberg sykehjem er stengt for besøk. I tillegg er det besøksrestriksjoner på de andre sykehjemmene i kommunen. Les mer her. Et annet forsterket tiltak er at antall nærkontakter må begrenses i løpet av en uke.

– En pasient bør ikke ha flere enn fem ulike personer på besøk per uke. Men én person kan godt komme flere ganger. Ved livets siste dager kan unntak fra denne reglen gjøres, utdyper Kopperud.

På øvrige sykehjem avtales besøk mellom ansatte og pårørende i forkant.

– Lengden på besøket må vurderes utfra rommets størrelse og risiko for spredning av smitte. Avdelingen må tilpasse besøket utfra det tidspunktet som passer best for avdelingen, utdyper Kopperud.

Besøkende og pasient/beboer skal unngå ansikt til ansiktskontakt som klemming. Men det er tillatt å sitte ved siden av hverandre og holde hverandre i hånden, dersom begge spriter hendene før og etter.

Et tredje forsterket tiltak er at beboere ikke kan oppholde seg på steder hvor det ferdes mange mennesker. Beboer kan gå tur utenfor sykehjemmet, men må holdes borte fra store folkemengder, som butikker og selskap.

Ansatte på sykehjem i Fredrikstad skal bruke munnbind, når det ikke er mulig å holde én meters avstand. Fredrikstad kommune følger for øvrig pålegg og oppfordringer fra Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Sist oppdatert: 08. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.