Min side Meld fra
Kontakt oss

Korona-lettelser i Fredrikstad

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Regjeringen har bestemt at Fredrikstad skal ut av tiltaksnivå 5B. Som følge av smittesituasjonen er det imidlertid fortsatt behov for forsterkede smitteverntiltak i Fredrikstad. Kriseledelsen i Fredrikstad kommune foreslår derfor, etter råd fra Folkehelseinstituttet, en lokal forskrift. Dersom den vedtas vil det blant annet bli lov med individuell trening på treningssenter og skjenking til mat.

Regjeringen har bestemt at Fredrikstad skal ut av tiltaksnivå 5B og følge de nasjonale covid-19-reglene fra midnatt mandag 10. mai.

Ordfører Jon-Ivar Nygård er fornøyd med at kommunen nå får bestemme tiltaksnivået selv.

– Vi er glade og lettet over at vi ble hørt, nå trenger vi å komme et skritt videre i gjenåpningen, sier Nygård.

Søndag klokka 15.00 møtes formannskapet for å behandle forslag til lokal koronaforskrift, som tillegg til de nasjonale reglene. Under ser du noen av lettelsene som kan komme fra og med mandag 10. mai, dersom formannskapet vedtar kriseledelsens forslag til ny lokal forskrift:

• Treningssentrene kan åpne for innbyggere bosatt i Fredrikstad og Hvaler, det eneste unntaket er innendørs gruppetrening, som fortsatt ikke vil være tillatt.

• Det kan bli tillatt med utendørs gruppetrening for inntil 20 deltakere som holder minst to meters avstand – så lenge dette ikke er et arrangement etter nasjonal covid-19 forskrift §13 a.

• Det kan bli tillatt med skjenking av alkohol fram til klokken 22.00. Det er spiseplikt for å drikke alkohol og bestillingen blir tatt opp ved bordet.

• Det kan bli tillatt med 10 personer på enkelte innendørs arrangementer, som eksempelvis kurs, konferanser og medlemsmøter, eller inntil 30 personer der publikum sitter på faste, tilviste plasser.

• Det kan bli tillatt med private sammenkomster med 10 deltagere inne på offentlig sted, eller i leide lokaler, og 20 deltagere ute.

Hvis forslaget til lokal forskrift vedtas, vil det fortsatt ikke være tillatt å organisere innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år. Kinoen, bingo, lekeland og lignende vil fortsatt måtte holde dørene stengt. Arrangementer utendørs foreslås også regulert strengere enn nasjonal forskrift.

Kommunen anbefaler fortsatt bruk av hjemmekontor i Fredrikstad, der dette er praktisk mulig.

Formannskapet møtes digitalt søndag kl. 15.00 for å behandle forslaget til lokal forskrift.

Den nasjonale covid-19-forskriften gjelder fremdeles. Den finner du her 

Sist oppdatert: 07. mai 2021