Korona – hvilke råd gjelder nå?

Det er ikke lenger er begrensinger for hvor mange som kan samles eller krav om å holde én meters avstand til andre. Vi må imidlertid fortsatt holde oss hjemme når vi er syke og i isolasjon ved koronasmitte.

Lørdag 25. september ble flere av reglene som har fulgt oss i halvannet år opphevet. Vi kan igjen være mange sammen uten å tenke på antall eller meters begrensninger, så lenge vi er friske.

For selv om de fleste av de strengeste koronareglene er opphevet må vi huske at koronaviruset fortsatt er i sirkulasjon. Noen er fortsatt uvaksinerte og vi er på vei inn i forkjølelses- og influensasesongen. Dette vil gi en viss grad av sykdom og sykefravær og kan til sammen gi svært høyt trykk på helsetjenestene våre. Norge har derfor fortsatt såkalt økt beredskap – for å takle trykket og også ta høyde for eventuelle endringer i koronaviruset.

Dette gjelder fortsatt:

Hjemme når syk
Vi skal være hjemme når vi blir syke med luftveissymptomer (forkjølelse og lignende) og teste oss. Voksne og ungdommer bør ha negativ koronatest før de vender tilbake til jobb eller skole. Barn og unge bør holdes hjemme hvis de har nyoppståtte symptomer og hvis de har nedsatt allmenntilstand. Barn som kun har rennende nese eller snørr og ellers er i fin form, kan gå i barnehage/skole, og trenger ikke testes for covid-19 hvis de ikke har hatt nærkontakt med noen som er smittet.
Se FHI sitt nye flytskjema for hva som gjelder når: Flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer - FHI


Isolasjonsplikt ved smitte
Selv om de aller fleste reglene nå forsvinner, gjelder fremdeles bestemmelsen om at personer som får påvist koronasmitte plikter å gå i isolasjon. Dette er forskriftsfestet og kan straffes dersom det ikke blir overholdt.
Les mer her 


Nærkontakt med smittet
Hvis du får beskjed om at du har vært i nærkontakt med en som er smittet må du være oppmerksom på tegn til forkjølelses- eller influensasymptomer, spesielt de nærmeste 10 dagene. Hvis du får tegn til forkjølelse eller influensa, må du dra hjem, holde deg hjemme og kontakte koronasenteret for test (tlf: 69 38 11 08). Noen blir også anbefalt å ta en test med en gang de får beskjed om at de er nærkontakt.
Les mer her


• Fortsatt god hygiene
Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
Les mer her


Ikke vaksinert ennå? Det er ikke for sent!
Bestill vaksine her 

For mer informasjon om korona
www.helsenorge.no, eller ring informasjonstelefon:
815 55 015 (hverdager kl. 08:00 - 15:30)

Informasjonstelefonen svarer også på engelsk, somali, arabisk, polsk og urdu.

Fra utlandet kan du ringe +47 21 89 80 42.

 

Sist oppdatert: 28. september 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.