Kommuneplan for Fredrikstad, arealdelen 2020-2032

Annen gangs høring - frist for merknader til planen er 17. februar 2020

Bystyret i Fredrikstad har i bystyremøte den 5.12.19 sak 171/19 vedtatt å sende forslaget til kommuneplanens arealdel 2019-2031 ut på annen gangs høring og offentlig ettersyn.

Les mer om planen og endringer i  opprinnelig forslag 

Frist for innsending av merknader er 17. februar 2020

Merknader sendes via elektronisk skjema eller med brev til Fredrikstad kommune, virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling postboks 14505, 1602 Fredrikstad (merkes med saksnummer 2019/23074)

Sist oppdatert: 23. desember 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.