Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunens egen forsker

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Nina Solberg skal forske på sin egen arbeidsplass, Fredrikstad kommune. Hun skal undersøke hvordan tildeling av en rekke helsetjenester kan gjøres på best mulig måte for de som søker om det og de som innvilger det.
Forsker på tildeling
Virksomhetsleder Anne-Line Dahle ved Tildelingskontoret (f.v), PhD-kandidat Nina Solberg og direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Janka Ekrem Holstad.

Nina Solberg er ansatt ved Tildelingskontoret i Fredrikstad kommune. Der jobber hun til vanlig som familieterapeut. Men de neste fire årene skal hun i tillegg forske på hvordan Tildelingskontoret jobber med å gi tilbud om riktige tjenester til de som søker om det. Hun er nå stipendiat ved Høgskolen VID mens hun forsker på oppdrag fra Fredrikstad kommune.

Gir tilbud om mange tjenester

Tildelingskontoret fatter vedtak om svært mange tjenester: For eksempel søknad om brukerstyrt personlig assistent, langtidsplass ved omsorgssentre, startlån, tilrettelagte helsetjenester i hjemmet, avlastning, hjemmesykepleie og lignende.

Solberg skal etter planen publisere tre forskningsartikler i arbeidet.
Overordnet handler dette om møtene mellom de som søker om en tjeneste og de som behandler søknaden.

– Den første artikkelen vil handle om brukernes erfaringer med det første møtet med Tildelingskontoret. Den neste artikkelen vil handle om ansattes erfaringer i sin jobbhverdag mens den siste vil undersøke hvorvidt det er samsvar mellom det brukerne sier de trenger og det vedtaket som blir fattet, sier Solberg.

Viktig for fremtiden

Studien er et resultat av #bærekraft25-rapporten om hvordan Fredrikstad kommune skal gi bærekraftige tjenester innenfor en sunn økonomi i årene som kommer.

– Dette blir et svært viktig bidrag til å forstå hvordan vi kan jobbe med tildeling av tjenester. I dag har vi flere eksempler på at vi mangler enkelte type tjenester og derfor tilbyr en mer ressurskrevende tjeneste enn det søkes om. Det er ikke bærekraftig og heller ikke i tråd med hva søkeren selv ønsker, sier direktør for helse og velferd i Fredrikstad kommune, Janka Ekrem Holstad.

Et pionérarbeid

Virksomhetsleder Anne-Line Dahle ved Tildelingskontoret har vært en viktig samarbeidspartner for Nina Solberg med å få godkjent phD-søknaden. Nå ser hun frem til resultatet.

– Studien har som mål at innhentet kunnskap fra forskningen kan bidra til å skape bærekraftige møter i tildelingen av tjenester for både å ivareta brukernes behov og samtidig utvikle de ansattes handlingsrom, sier Dahle.

Det er første gang Fredrikstad kommune finansierer forskning på dette nivået.

Sist oppdatert: 02. mars 2023