Kommunen vant i lagmannsretten

Fredrikstad kommune vant ankesaken i søksmålet fra 19 private barnehager.


Høsten 2019 førte saken ikke frem i tingretten. De 19 private barnehagene anket saken til lagmannsretten. Heller ikke her førte søksmålet frem. Kommunen har fått fullt medhold og er blitt tilkjent saksomkostningene.

Stridens kjerne har vært av prinsipiell art og følges nøye av andre kommuner i landet. De private barnehagene har hevet at de har fått for lave tilskudd fra kommunen i 2014 og 2015. Retten har nå kommet frem til at kommunens tolkning av tilskuddsordningen er innfor lovverket.

Sist oppdatert: 01. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.