Kommunen leier Bryggeriveien 2-4

Innhold

Kommunen har inngått avtale om leie av Bryggeriveien 2-4 (det tidligere NAV-bygget) for en periode på 5 år fra 1.2.2019. Arealene utgjør 4 381 kvm. BTA.

 
Innleie av arealene i Bryggeriveien 2-4 er en strategisk beslutning, som oppfølging av oppdrag i handlingsplanen om å sørge for en redusert og mer effektiv arealbruk i kommunens administrasjonsbygg.

Gjennom anskaffelsen av arealene i Bryggeriveien blir det mulig å avvikle andre leieavtaler og samle flere medarbeidere under samme tak. Leieavtalen gir tilgang til erstatningsareal for bygninger som skal ombygges i tida framover, og tilgjengelig areal til flere tjenester og virksomheter med presserende behov for lokaler.

Det arbeides nå med nærmere avklaringer av hvordan arealene mest hensiktsmessig skal benyttes, og hvilke konkrete virksomhetsområder og medarbeidere som skal inn. Dette er så langt ikke formelt besluttet.

Enheter som kan vurderes lokalisert til Bryggeriveien er blant annet flere av virksomhetsområdene i ny Seksjon for innovasjon og styring, PP-tjenesten, ny virksomhet for forebyggende tjenester til barn og unge, helsestasjon og/eller fritidsklubb, ledelse og administrasjon i etat Tjenester til funksjonshemmede, kompetansesenter, Smart Fredrikstad-lab og evt. Bybibliolab, samt enkelte andre enheter som for tiden har tilhold i Tomteveien og i rådhuset.

Det vil også kunne bli aktuelt å benytte areal i Bryggeriveien som utvekslingsareal ved ombygging og tilpassing av Tomteveien og etter hvert rådhuset til Framtidens arbeidsplasser.

Rådmannen vil orientere formannskapet om leieavtalen og status for arbeidet med arealforvaltning den 31. januar 2019.

For å ivareta medarbeiderperspektivet i lokaliseringsarbeidet vil kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU) i møte 16. januar 2019 nedsette en koordineringsgruppe for framtidens arbeidsplasser og kontorarealer, med deltakelse fra bedriftshelsetjenesten, vernetjenesten og hovedtillitsvalgte.

Sist oppdatert: 10. januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?