Kommunen lanserer eget sykkelprogram

Fredrikstads sykkelprogram (FSP) skal lage plass til syklistene i kommunen. Kommunen ønsker at flere skal oppdage sykkelens muligheter, samtidig som vi sparer klimaet og bedrer folkehelsa.

Øystein Buran, programleder (kst.) for Fredrikstads sykkelprogram

– Kommunens analyser viser at en dobling i andelen som sykler kan spare oss for helsekostnader på opp mot én milliard kroner. Og det er bare én side av saken. Det er jo også mye rimeligere og enklere å bygge ut infrastruktur for noe som tar lite plass, enn noe som tar stor plass, sier Bente Meinert, direktør for kultur, miljø og byutvikling.

 

– Sykkel spiller også en rolle i det verdensomspennende klimaarbeidet som Fredrikstad må ta sin del av ansvaret for. Utslipp fra veitrafikken er en betydelig årsak til klimakrisen. Den skaper i tillegg ulemper for miljøet i byen i form av støy, støv og mikroplast-utslipp, supplerer leder for kultur- og miljøutvalget Erik Skauen (MDG).  

 

Politisk bestilling

 

Gjengen som skal jobbe med sykkelFredrikstads nye sykkelprogram (FSP) er startet opp av Fredrikstad kommune på oppdrag fra bystyret. Fredrikstad kommune har lenge hatt en ambisjon om å få flere til å sykle, men kan fram til nå ikke vise til de beste resultatene.

 

– Hovedårsaken til dette er manglende ressurser og satsing på sykkel. Hvis vi skal få flere til å sykle, må vi jobbe dedikert med dette. Vi må ha folk som tenker sykkel, planlegger for syklister og påser at det blir bygget ut sykkelveier der det er behov, og vedlikeholdt der vi allerede har tilrettelagt for syklister. Med Fredrikstads nye sykkelprogram på plass skal vi få til dette, sier Skauen. Han får støtte fra leder av teknisk utvalg, Elin Tvete (Sp).

 

– Jeg er sikker på at sykkelprogrammet, med en dedikert programleder og koordinering av ressurser på tvers av kommunens seksjoner, vil gi gode resultater. Vi jobber også for å finne midler slik at vi kan få egne sykkelpersoner på driftssiden. Da vil vi være godt rustet til å videreutvikle en kommune med god plass til syklistene, sier Tvete.

 

Attraktivt for alle

 

Øystein Buran er konstituert som programleder for det nye sykkelprogrammet. Han har fram til nå jobbet som samferdelsrådgiver i kommunen. Buran gleder seg til å bane vei for sykkelen.

 

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet, og vil støtte meg på dyktige og hyggelige kollegaer på tvers av kommunens seksjoner. Vi skal jobbe for at både Svein på 80 år og Fatim på 8 ønsker å bruke sykkelen når de skal et sted. Da må det være plass til dem, og det må være trygt og enkelt.

 

– Vi har mange som allerede sykler her i kommunen og de har ventet lenge på å se forbedringer. Det hadde vært nydelig å bare slippe et fullverdig sykkelnett ned over kommunen, men dette arbeidet blir et maraton, og ikke en sprint. Med målrettet innsats over flere år skal vi bygge ut sykkelnettet trinnvis, og i nært samarbeid med stat og fylke, blant annet gjennom samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma. Så er vi hele veien avhengig av tett dialog med innbyggerne, lokalsamfunnene, de som allerede har oppdaget sykkelens muligheter, og de som ikke sykler i dag, fortsetter Buran.

 

– Jeg oppfordrer interesserte til å følge med i kommunens kanaler om pågående og planlagte sykkelprosjekter framover.

 

Sykkelprogrammet skal i første omgang løpe fram til 2027, og skal jevnlig evalueres. Kommunen setter årlig av midler til sykkel, og i kombinasjon med belønningstilskudd fra staten vil dette utgjøre sykkelbudsjettet.

Sist oppdatert: 10. august 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.