Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunen innfører eByggesak!

Fredrikstad kommune jobber nå med å innføre eByggesak. Se hva det er og hvordan det vil påvirke deg.

ebyggesak.jpg

Hva er eByggesak?

Systemet eByggesak er et saksbehandlingsverktøy som vil bidra til både å effektivisere og kvalitetssikre byggesaksbehandlingen. Når både innbyggere og ansvarlige foretak i økende grad benytter digitale løsninger for innsending av søknader, vil mye av saksbehandlingen nå automatiseres. Til sammen gir dette flere goder – både for dere og for oss.

Hvorfor innfører vi eByggesak?

Bruk av digitale søknadsløsninger vil blant annet bidra til å:

  • veilede søker underveis i prosessen, og dermed redusere feil og mangler før søknaden sendes til kommunen
  • oppdage mangler raskere, når søknaden først er innsendt
  • hjelpe saksbehandlerne med oversikt over søknader, frister og tegninger
  • redusere saksbehandlingstiden

 

Hvordan påvirker det meg?

Når systemet er innført vil det gjøre både søknadsprosessen enklere og saksbehndlingstiden kortere.

I implementeringsfasen, for at systemet skal fungere best mulig både for dere og for oss, er det avgjørende at byggesaksavdelingen gjennomfører opplæring og testing. Det vil primært foregå i perioden februar-mai 2021. Dette vil føre til redusert kapasitet og noe lenger responstid på saksbehandling i tiden framover. Vi håper å være operative så fort som mulig, og kommer sterkt tilbake med ny og digital løsning. Vi oppfordrer dere til å benytte de digitale søknadsløsningene i perioden hvor vi legger om til ebyggesak.

 

Sist oppdatert: 17. februar 2021