Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunen har brutt forsvarlighetskravet

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Statsforvalteren har konkludert med at Fredrikstad kommune har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenestelovens paragraf 4-1.

Saken gjelder legemiddelhåndtering ved innføring og oppfølging av medisineringsstøtte. Bakgrunnen er en pasient som ble funnet død i sitt hjem i 2021 og som benyttet en elektronisk medisindispenser.  

Statsforvalteren vurderer at det var mangelfulle vurderinger som lå til grunn for elektroniske legemiddelhåndteringen, og at det var svikt i samarbeidet mellom ulike tjenester i kommunen. Videre vurderer statsforvalteren at pasientens hjelpebehov ikke ble tilstrekkelig fulgt opp, og at kommunen ikke sikret at pasienten fikk rett medisiner til rett tid.

- Vi beklager sterkt det som har skjedd. Vi har ikke handlet i tråd med egne prosedyrer, forteller leder for Etats hjemmesykepleie, Wenche Halvorsen.

Samtidig påpeker hun at nye prosedyrer og rutiner er på plass.

- Vi merker oss konklusjonen til Statsforvalteren og vil bruke dette i vårt forbedringsarbeid. Vi jobber nå med nye prosedyrer for samhandling mellom psykisk helsetjeneste og hjemmesykepleien, understreker Halvorsen.

Sist oppdatert: 15. februar 2023