Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold slutter i mai 2024

Ordfører Arne Sekkelsten anbefaler at Fredrikstad kommune inngår sluttavtale med kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, med planlagt fratreden 5. mai 2024.

Ordfører-og-kommunedirektør.jpg
Bilde: Ordfører Arne Sekkelsten og kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold
 

Ordføreren har tatt initiativ til dialog med kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold, med mål om å inngå avtale mellom kommunen og kommunedirektøren om en planlagt fratreden noe fram i tid, basert på premissene i hennes arbeidsavtale.

Ordfører og kommunedirektør har blitt enige om et utkast til sluttavtale, med fratreden planlagt til 5. mai 2024, som er rett i etterkant av et bystyremøte.

Sak om sluttavtalen skal behandles i formannskapet onsdag 8. november kl. 16, og i bystyret torsdag 9. november (møtestart kl. 16).

- Bakgrunnen for sluttavtalen er et ønske om fornyelse i kommuneledelsen, etter en samlet vurdering av de utfordringer som ligger foran oss, og den perioden vi har lagt bak oss, herunder bakteppet med mistillitsforslag mot kommunedirektøren fremmet av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i desember 2022. Det er ikke i denne omgang fremmet noen ny kritikk overfor kommunedirektøren, og oppleves fra begge parter å være et gjensidig godt samarbeid og samarbeidsklima. Ønsket om å inngå sluttavtale om fratreden om et halvt år er basert på en samlet vurdering av situasjonen og utfordringsbildet, både i kommunen og i de politiske partigruppene, sier ordfører Arne Sekkelsten.

- På vegne av kommunen er jeg svært fornøyd med at vi har kommet til enighet om en avtale som innebærer at kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold vil ivareta sin stilling med full styrke fram til fratredelsen i mai neste år. Dette innebærer blant annet å sørge for at budsjettet for 2024 landes og iverksettes, sluttføre den pågående organisasjonsgjennomgangen, tilsette ny direktør for virksomhetsstyring og økonomi, tilrettelegge for rekruttering av ny kommunedirektør, og følge opp løpende oppdrag og enkeltsaker, sier ordfører Arne Sekkelsten.

- Nina Tangnæs Grønvold har tatt ansvar som kommunedirektør i Fredrikstad kommune gjennom en krevende femårs-periode. Hun er en profesjonell, erfaren og løsningsorientert toppleder, med omfattende oversikt og kompetanse, både i bredden og i dybden. Nina Tangnæs Grønvold ledet kommunen gjennom koronapandemien på en svært betryggende måte, og har sørget for fornyelse, opprydding, langtidsplanlegging, og et forsterket fokus på effektivisering, kostnadsreduksjon og økonomistyring i Fredrikstad kommune, sier ordfører Arne Sekkelsten.

- Etter 12 år i ledelsen av Fredrikstad kommune, og de siste fem som kommunedirektør, er jeg takknemlig for de mulighetene kommunen har gitt meg til å ta samfunnsansvar og bidra i arbeidet med å videreutvikle Fredrikstad, som en kommune der det skal være godt å leve, godt å skape og godt å møte framtiden, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

- Årene som kommunedirektør og toppleder i Fredrikstad har vært fullspekket med utvikling, omstilling, innsparing og rigging av kommunen for å møte utfordringene mot 2040. Arbeidet har vært preget av beredskapsledelse, systemutvikling og forbedringsarbeid, og fylt av gode menneskemøter – med medarbeidere, medledere, folkevalgte og innbyggere, fortsetter kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

- Jeg er stolt av det jeg har fått være en del av og satt mitt preg på i Fredrikstad så langt. Det har spent fra kostnadsreduksjonsprogrammet #bærekraft25 og næringsutvikling gjennom Vekst i Fredrikstad, til ny arealplan og et oppgradert kommunalt planverk, Helsevakten Fredrikstad – som nå omfatter 16 kommuner, og en kommuneovergripende organisasjonsgjennomgang. Parallelt har jeg fått fronte satsing på arbeidsglede, yrkesstolthet, heltid, tillitsreform, lederskap og medarbeiderskap – alt i en mer samlet og helhetlig kommuneorganisasjon. Nå ser jeg fram til et hektisk og viktig halvår, med iverksetting av nye politiske oppdrag og avrunding av min stafettetappe, avrunder kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Sist oppdatert: 06. november 2023