Kommunedelplan for klima på høring

Innhold

Fredrikstad kommunens utkast til klimaplan legges ut for høring og offentlig ettersyn.

Komunedelplan for klima

Klimaplanen tar «den lille verdensbyen» sitt ansvar for global utvikling på alvor, og foreslår følgende målsettinger:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent sammenliknet med 2016.
  • Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null CO2-utslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
  • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

Kommunedelplan for klima - høringsutkast

Vi inviterer nå innbyggere, næringsliv, organisasjoner og offentlige organ til å komme med innspill til planutkastet.

Innspill kan sendes inn på elektronisk skjema, innen 7. juni 2019, eller per post til:

Postboks 1405, 1602 Fredrikstad

Etter høringen vil Bystyret vedta den endelige planen.

 

Les mer om kommunedelplanen for klima

Sist oppdatert: 26. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?