Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommune-samarbeid om barnevern

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Statsforvalteren har bevilget en halv million kroner til et barnevernssamarbeid mellom Fredrikstad, Sarpsborg og Halden kommuner.

De tre kommunene er bevilget skjønnsmidler til et fornyings- og innovasjonsprosjekt. Midlene skal brukes til:

- Felles barnevernsvakt, utrede modell
- Felles rekruttering av fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter, miljøarbeidere o.l.
- Kompetansesenter med tiltak etter modell av foreldre-barn-senter

Bakgrunn

Med barnevernsreformen har kommunene fått et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til kommunens styring av barnevernet, til ledelsen i barnevernet og til det samlede familiestøttende arbeidet. Et av målene med reformen er at kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak som er godt tilpasset barnas og familienes behov, er først og fremst en investering i innbyggernes velferd, men må også ses på som en investering som kan spare kommunen for mer inngripende og kostbare tiltak senere.  

Alle tre kommunene har en presset kommuneøkonomi, og dette utfordrer målet om en dreining av ressurser til forebyggende arbeid. Kommunene vil derfor se på løsninger for å levere gode tjenester, samtidig som kostnader tas ned. Dette skal bidra til at ressurser kan dreies til forebyggende arbeid.

Ønsker bedre ressursbruk

Med de tre overnevnte punktene ønsker de tre kommunene å se på hvilke muligheter som finnes, særlig relatert til bedre ressursbruk og utvikling av bedre og mer treffsikre tjenester.  

Sarpsborg kommune stiller med prosjektleder, mens Fredrikstad kommune stiller med ressurser til prosessledelse i prosjektet. Prosjektet avsluttes sommeren 2024.  

Sist oppdatert: 23. mai 2023