Min side Meld fra
Kontakt oss

Kommunal brøyting av private veier opphører

Artikkelen du leser er over to uker gammel. Informasjonene kan være utdatert. Se siste nytt fra kommunen på: Aktuelt
Fra høsten 2022 opphører kommunal brøyting av private veier i Fredrikstad kommune.

Opphør av brøytetilbudet er en del av budsjett- og økonomiplan som ble politisk vedtatt i desember 2021. Dette omfatter også drift og vedlikehold av gatelys i private veier.

Det betyr at eiere og brukere av private veier fra vintersesongen 2022/2023 selv må stå for brøyting og generelt vedlikehold av veien.

Sender brev til berørte innbyggere

Berørte innbyggere vil få brev med mer informasjon i sin digitale postkasse. Innbyggere som ikke er digitale vil få brev i postkassen.

I kommunekartet ligger det en oversikt over hvilke veier dette gjelder.

Klikk på kartlagsliste og huk av for brøyteruter. Veiene som er markert grønne med kryss over, er private veier som ikke lenger vil bli brøytet av kommunen.

Anbefaler å opprette veilag

Som en konsekvens av at kommunal brøyting i private veier opphører er det mange huseiere som nå skal etablere et veilag sammen med sine naboer.

Veilaget som etableres vil forvalte og ha ansvar for drift og vedlikehold av den private veien. Alle som har plikt til å delta i vedlikehold og utbedring etter veglova § 54 utgjør et veilag. Medlemskapet i veilaget er bundet, og man kan ikke kan melde seg ut, uten også å måtte slutte å bruke veien.

Mer informasjon

Du kan lese mer om brøyting, veilag og gatelys på våre nettsider. Her kan du blant annet finne informasjon om

Vi velger å informere om kommunens vedtak, og betydningen av dette, på et tidlig tidspunkt slik at berørte parter og brukerne av veien kan vurdere behovet og omfanget av vedlikehold.

Hvis du mener at våre opplysninger om veistatus er feil vil vi gjerne høre fra deg. Send e-post til postmottak@fredrikstad.kommune.no og fremlegg dokumentasjon som viser at det foreligger vedtak, eller annen avtale som viser at kommunen er veiforvalter.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Servicetorget på telefon 69 30 60 00.  

Sist oppdatert: 03. juni 2022