Kom med innspill til arrangementsstrategien

Innhold

Torsdag 29. august 2019 vedtok formannskapet et forslag til arrangementstrategi for Fredrikstad kommune, som nå legges på offentlig ettersyn i 3 uker.

Fredrikstad kommune oppfordrer alle aktører som blir berørt av arrangementsgjennomføring til å komme med innspill til forslaget som nå foreligger. Frist for å sende inn innspill er 19. september 2019.

Arrangementsstrategien har som formål å gi en tydelig og omforent forståelse av hvordan Fredrikstad kommune skal arbeide for å best lykkes med å tilrettelegge og bistå arrangører, samt tiltrekke seg flere arrangementer som styrker vår bys omdømme som en interessant og aktuell arrangementsby. 

Se forslag til strategi

Gi innspill til strategien

 

Se saksdokumentene (PS143/19) fra formannskapet

Strategidokumentet er på 18 sider, og sier noe om hva som ligger bak arbeidet, hvordan Fredrikstad er som arrangementsby i dag, og inneholder forslag til hvilke grep som bør gjøres fremover.

Etter fristen 19. september skal innspillene vurderes og forslaget til strategi justeres. Endelig forslag til strategi, med tilhørende handlingsplan, skal opp til behandling i bystyret i høst.

 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturutvikler og saksbehandler Irene Østbø ireost@fredrikstad.kommune.no

Sist oppdatert: 03. september 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?