Knipleveien blir stengt for gjennomkjøring

Knipleveien mellom Onsøyveien og Merkurveien blir stengt for gjennomkjøring 10.-12. november og fra 15. november til nyttår. Det blir omkjøring for busslinje 7 fra 10.-12. november.

Busser, utrykningskjøretøy, gående og syklende kan normalt passere. Fra onsdag 8. desember til og med fredag 10. desember vil Knipleveien også være stengt for busser og utrykningskjøreøy. Årsaken er at vi skal tilknytte Trosvik gård på de nye ledningene, og vi må da grave over Knipleveien. 

Omkjøring for busslinje 7 Fredrikstad - Ambjørnrød
Bussavganger fra bussterminalen og Ambjørnrød nord vil kjøre via Borggata, Mosseveien og Onsøyveien hele dagen 8.-10. desember. 

Følgende bussholdeplasser vil da ikke bli betjent:
Knipleveien Trosvik, Christianslund, Kniple, Henriette Frukt, Hanco, Glemmen kirke. Informasjon vil bli satt opp på holdeplassene.

Fra lørdag 11. desember vil Knipleveien være åpen for buss og utrykningskjøretøy igjen. 

Bussholdeplassen Knipleveien Trosvik i retning fra sentrum er flyttet til krysset ved Merkurveien nærmest Onsøyveien. 

Årsaken til stengingen frem til nyttår er sprengningsarbeider og spunting (nedsetting av stålplater) i forbindelse med vann- og avløpsarbeidene i Knipleveien. Ved sprengning må buss, gående og syklende påregne å vente noen minutter.

På grunn av rundkjøringen i Onsøyveien er det ikke aktuelt med lysregulering eller manuell dirigering av trafikken. 

Omkjøring vil bli skiltet. Vi beklager ulempene det medfører for berørte.

Mer informasjon om vann- og avløpsprosjektet

Knipleveien ved Merkurveien der anleggsarbeidet pågår
Knipleveien i krysset med Merkurveien

 

Sist oppdatert: 08. november 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.