Min side Meld fra
Kontakt oss

Klima- og miljøministeren besøkte Frevar

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ønsket å lære av kommunens banebrytende arbeid med å bevare naturmangfoldet, i tillegg til å høre om arbeidet med det nye renseanlegget på Frevar.

Fredrikstad var tidlig ute med sin første kommunedelplan for naturmangfold, og har i flere år jobbet målrettet med å bevare naturen i kommunen og beskytte den mot fremmede arter.

– Det er grunnen til at vi ønsket å komme hit til Fredrikstad, vi ønsker å lære av det gode arbeidet dere har gjort, sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Økt støtte til naturvern i kommunene

Klima- og miljøministeren brukte også besøket til å fortelle at regjeringen nå øker kommunenes støtteordninger for naturvern med 50 millioner kroner. I tillegg samles alle støtteordningene under paraplyen «Natursats».
– Nå styrker vi verktøyene som gjør kommunene i stand til å ta gode beslutninger for å ta vare på viktig natur. Med Natursats ønsker jeg å støtte det opp under det viktige arbeidet som kommunene gjør, sier Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (i midten) er imponert av Fredrikstad kommunes arbeid med å bevare naturmangfoldet. Her representert ved miljø- og landbrukssjef Hanna Tangvald og etatssjef Per-Erik Torp i miljø- og byutviklingsetaten.

Nytt avløpsrenseanlegg må innfri strenge krav

Klima- og miljøministeren ønsket også å forstå mer om teknologien bak rensing, og å høre om Frevars arbeid med det nye renseanlegget FARA (Fredrikstad avløpsrenseanlegg).

Frevar KF driver med avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering, og er en del av Fredrikstad kommune.

Når FARA står ferdig i 2026, skal det innfri nye, strenge krav til rensing av nitrogen og fosfor. Anlegget skal også oppfylle egne bærekraftsmål knyttet til energi, ombruk av næringsstoffer og CO2-fotavtrykk.

Les mer om Frevar og det nye renseanlegget her

– Vi setter veldig stor pris på at statsråden ønsker å besøke oss, det tolker jeg som at vi har gjort noe riktig. Det gir oss også en mulighet til å komme med forslag om hvordan det går an å gi nye utslippstillatelser på en mer effektiv og billig måte enn i dag, sa direktør Johnny Sundby på Frevar, da han presenterte Frevars virksomhet.

Både ansatte i kommunen, folkevalgte, klima- og miljøministeren og ansatte i Klima- og miljødepartementet fikk en omvisning på Frevar av direktør Johnny Sundby.

Sist oppdatert: 23. februar 2024