Min side Meld fra
Kontakt oss

Klare til å ta imot 240 flyktninger

Fredrikstad kommune er godt i gang med forberedelsene til å ta imot flyktninger fra Ukraina. Kommunen er nå bedt om å bosette totalt 240 flyktninger i 2022.

Norge forbereder seg nå på den største flyktningstrømmen siden andre verdenskrig. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) planlegger for inntil 35.000 flyktninger i første omgang.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier vi må være forberedt på at det totalt kan komme opp mot 100.000 flyktninger til Norge i forbindelse med krigen i Ukraina.

Alle landets kommuner blir bedt om å ta ansvar for sin andel av flyktningene, og gi dem muligheter for et godt liv.

- Fredrikstad er positive til bosettingsanmodningen fra IMDi, og har planene klare for å ta imot de 240 flyktningene som det i første omgang er bedt om. Vi skal også bidra ytterligere, dersom det blir en ekstraordinær situasjon. Nå fokuserer vi på å legge til rette for de som kommer, samtidig som vi følger situasjonen tett framover, sier ordfører Siri Martinsen.

Mange har meldt inn bolig
Kommunen har fått god respons fra folk som ønsker å leie ut boliger til flyktninger. Samtidig vil noen trenge et sted å bo i en kort periode før de kan flytte til egen bolig. Derfor vil Emil Mørchs Minne nå bli klargjort for midlertidig bosetting. Her kan inntil 100 flyktninger bo samtidig.

- Målet er at de ikke skal bli boende lenge på Emil Mørchs Minne, og at de raskt kan få et eget sted å bo. Kommunen har ikke nok ledige boliger til alle, derfor er vi avhengige av et godt samarbeid med privatmarkedet, sier Martinsen.

Hvor lang tid vil det ta før utleiere får beskjed om hvorvidt det er aktuelt å leie deres bolig?
- Det er ikke mulig å gi noe annet svar akkurat nå enn at dette arbeidet har høyeste prioritet hos oss. Det sier seg selv at det tar litt tid å få oversikt når det allerede er meldt inn totalt 160 boliger, samtidig som vi per i dag ikke vet når flyktningene vil ankomme. Tilbakemeldinger vil bli gitt så raskt som overhode mulig, understreker ordføreren.

Det har allerede kommet en del Ukraina-flyktninger til Fredrikstad, som nå bor privat. Det er viktig at disse registrerer seg på det nasjonale ankomstsenteret i Råde. Dette sikrer at flyktningene får rettigheter, og at kommunen får økonomisk tilskudd til å kunne yte tjenester.
Kommunen er også informert om at det kan bli opprettet akuttmottak for flyktninger i Fredrikstad.

- Fredrikstad kommune ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner også for eventuelle akuttmottak for flyktninger, inkludert å kunne gi beboerne både helsehjelp og oppveksttjenester. Vi har allerede mottatt henvendelser fra private driftsoperatører om mulige etableringer. Dersom statlige myndigheter vurderer å opprette akuttmottak gjennom private tilbydere hos oss, er det avgjørende viktig å sikre god kommunikasjon mellom UDI, kommunen og driftsoperatørene, i en veldig viktig, sier ordføreren.

Ønsker tett samarbeid med frivillige
Det er enda ikke klart når IMDi vil bosette flyktninger i Fredrikstad.

- Når flyktningene kommer, skal de få bistand til bolig, nødvendig helsehjelp og tilbud om skole. I tillegg vil vi veldig gjerne samarbeide tett med frivilligheten om fritidsaktiviteter og annet de kan bidra med. Det er mange som allerede har meldt seg til dette, og det er vi veldig glade for, sier ordfører Siri Martinsen, som i uke 12 vil invitere frivilligaktører til samråd om situasjonen.

Det er opprettet en egen e-postadresse der frivillige lag, foreninger og innbyggere kan melde inn hva de kan bidra med:

frivillig@fredrikstad.kommune.no

Les mer om hvordan du kan hjelpe, etc. her

Møte i beredskapsrådet
Ordføreren har innkalt kommunens beredskapsråd til møte onsdag 23. mars, der en hovedsak er oppfølging av flyktningsituasjonen.

Sist oppdatert: 18. mars 2022