Min side Meld fra
Kontakt oss

Klar i hodet - klar for sjøen

Sammen med organisasjonen Av-og-til jobber Fredrikstad kommune med å fremme godt alkovett. Alkovett er å tenke gjennom om man skal drikke alkohol og hvor mye man skal drikke i ulike situasjoner.

Av-og-til’s sommerkampanje «Klar for sjøen» fokuserer på et trygt båtliv.

- Årets kampanje er spesielt relevant for Fredrikstad. Vi er ikke bare en av Norges største kysthyttekommuner, men har også en båtfrelst befolkning. Vi ønsker trygghet og sikkerhet for alle barn og voksne på sjøen, og vi samarbeider med Av-og-til for å spre dette budskapet, sier Anders Tangen, avdelingsleder i seksjonen for helse og velferd.

Promille på sjøen hemmer egenskapene som behøves for å være en god båtfører. I 2020 var 50 prosent av de omkomne på sjøen ruspåvirket. «Klar for sjøen»-kampanjen ønsker å framsnakke de sikkerhetsorienterte og erfarne båtfolkene.

En rekke samarbeidspartnere

Av-og-til setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Fredrikstad kommune er en av 56 Av og til kommuner i Norge.

Av-og-til’s sommerkampanje “Klar for sjøen” er et samarbeid mellom en rekke partnere: Kongelig Norsk Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, Norges Seilforbund, Sjøfartsdirektoratet, Politidirektoratet, Røde Kors, Redningsselskapet, Kystvakten, Kystverket, NORBOAT, Oslofjorden båteierunion, Friluftsrådenes Landsforbund, Kartverket.


Husk alkovett til sjøs i sommer!

Sist oppdatert: 07. juli 2021