Min side Meld fra
Kontakt oss

Klagene etter omtakseringen snart ferdigbehandlet

Prosessen med klagebehandling i forbindelse med omtakseringen i 2022 går nå mot slutten. I løpet av kort tid vil de fleste av klagerne få tilsendt vedtaksbrev etter klageutvalgets behandling av saken.

Til nå er 1717 klager behandlet av Klageutvalget for eiendomsskatt. Det gjenstår nå bare 117 klagesaker som vil bli behandlet i løpet av høsten.

Dette kommer til å skje nå:

  • I løpet av få dager vil alle eiendommene som er ferdigbehandlet få sine vedtaksbrev.
  • På neste faktura for kommunale avgifter vil det komme en avregning. De som har betalt for mye vil få tilbakebetalt det de har betalt for mye i 2022 og 2023 med renter. Er beløpet høyere enn fakturaens pålydende, blir det overskytende utbetalt. Eventuelle restanser vil bli dekket opp først. De som har fått høyere eiendomsskatt vil få krav med vedtatt takst for skatteåret 2023.
  • I løpet av 2023 vil du få en mer detaljert begrunnelse fra klageutvalget. Dette vil ta litt lenger tid å lage enn selve vedtaket.
  • Vedtaket som klageutvalget har kommet med er endelig og kan ikke påklages utenom ved søksmål til retten. I følge eiendomsskattelovens §23 med videre henvisninger så må klager da gå til søksmål innen 6 måneder fra de fikk vedtaket.

Grundig klagebehandling

Alle klagene har vært gjennom en grundig behandling. Først har klagen vært gjennomgått for å se om det har vært gjort en åpenbar feil i takseringen. I disse tilfellene er feilen rettet og skatteyter har fått beskjed om rettelsen. Skatteyter har da også fått velge om klagen likevel opprettholdes og da blir det som en ordinær klage på den rettede taksten. Alle klagene er så oversendt en ny takstmann som har vært ute og befart eiendommen på nytt. Han har fått med seg både takstmann 1 sin takst og all dokumentasjon som har kommet inn fra klager. Ut fra dette har klagetakstmannen vurdert om det er noe i de bemerkningene som klager har kommet med. Han har så gitt sin vurdering videre til klageutvalget.

Klageutvalget for eiendomsskatt består av seks politikere. Disse har da fått fremlagt både anførslene til klager, takstmann 1 sin opprinnelige takst og klagetakstmannens vurdering. De har også fått tilgang til bilder framlagt av begge takstmenn samt informasjon om takstene til omkringliggende eiendommer for å sammenlikne. De har også fått tilgang til verdivurderingsverktøyet som eiendomsmeklerne benytter for å se på omsatte eiendommer i nærheten og verdien som eiendommen er estimert til 1. mars 2022. Dette er viktig for å opprettholde likhetsprinsippet.

Ut fra befaring og det materialet klageutvalget har fått, fatter de så sitt vedtak om takst. I noen tilfeller har de vært enig med takstmann 1, i noen tilfelle var begge takstmennene enige mens i andre tilfelle var utvalget enig med klagetakstmannens vurdering. Det er også tilfeller der utvalget har vært enig i deler av takstmann 1 sin vurdering og andre deler hos klagetakstmannens vurderinger, og da har klageutvalget kommet fram til sin egen takst som ligger mellom de to takstmennenes forslag.

Sist oppdatert: 20. september 2023