Kemnerkontoret overført til skatteetaten

Fra 01.11.2020 overføres dagens kemner/skatteoppkrever-oppgaver fra Kemnerkontoret til Skatteetaten.


Etter 01.11.2020 må du henvende deg til Skatteetaten på www.skatteetaten.no hvis du for eksempel:

  • Har fått restskatt
  • Vil søke om en betalingsavtale eller har andre problemer med å betale
  • Har spørsmål om skatt tilgode eller skatteoppgjøret 
  • Trenger kontonummer eller KID for å betale
  • Ønsker å endre kontonummeret ditt for å ta i mot penger 
  • Skal betale eller har andre spørsmål om forskuddstrekk / skattetrekk, arbeidsgiveravgift eller utleggstrekk

Etter 01.11.2020 legges Kemnerkontoret ned, og vil ikke lenger være mulig å kontakte.

Alle henvendelsene må gå til www.skatteetaten.no eller telefonnummer: 800 800 00.

NB: Alle kommunale krav, både fakturering av f.eks barnehage og SFO og betaling av dette, ligger fortsatt i kommunen. Alle fakturaer kommer til og gå som normalt.
Sist oppdatert: 02. november 2020