Kemnerkontoret: All fakturering av kommunale tjenester vil gå som normalt inntil videre

Innhold

Dersom det viser seg at tjenester ikke skal faktureres med fullt beløp, vil dette bli trukket fra ved neste faktura, evt. utbetalt.

Vi ber om forståelse for at vi ikke har mulighet til å endre nær forestående fakturaer på så kort varsel. Vi har i dag heller ikke full oversikt over hvem som benytter seg av de ulike kommunale tilbudene og ikke, f.eks barnehage og SFO. Vi er derfor nødt til å avregne i ettertid.

Sist oppdatert: 16. mars 2020