Min side Meld fra
Kontakt oss

Kartlegger ferdselshindringer i strandsonen

I sommer kan du møte på representanter fra kommunen som beveger seg langs kysten og blant hytter for å undersøke om det er satt opp ulovlige ferdselshindringer.

Kartleggingen er en fortsettelse av prosjektet som ble igangsatt i 2022 for å:

  1. Få oversikt over omfanget av ferdselshindringer i strandsonen.
  2. Finne en god kartleggingsmetodikk, som kan fungere i hele kommunen.
  3. Skape bevissthet hos hytteeiere og turgåere om hvor det er lov og ikke lov til å ferdes i strandsonen, og hva det er lov til å utplassere rundt hyttene.

I 2022 ble det kartlagt ferdselshindringer i strandsonen på strekningen fra Saltnes til innerst i Elingårdskilen.

I 2023 skal strekningen fra innerst i Elingårdskilen til Skivikbukta (ved kommunegrensa til Sarpsborg) kartlegges. Kartleggingsperioden vil være fra 21.mai til 31. august.

Hva er en ulovlig ferdselshindring?

En ulovlig ferdselshindring etter friluftsloven vil omfatte stengsler, samt tiltak som på annen måte vanskeliggjør ferdsel, og som ikke er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven.

I strandsonen vil slike stengsler kunne være blant annet gjerder, hekker, steiner, bommer, båter på land, kvisthauger, trær og kjøkkenhager. Det vil også kunne være andre privatiserende tiltak som flaggstenger, hagemøbler og andre private eiendeler, pyntegjenstander, steinsettinger, plener og kameraløsninger. Dessuten vil utredningen omfatte skilt og andre kunngjøringer om forbud mot ferdsel som er lovlig etter friluftsloven.

Du kan bidra i arbeidet med å registrere ferdselshindringer

Parallelt med at representanter fra kommunen kartlegger strandsonen, har publikum anledning til å melde inn mulige ulovligheter i kommunens registreringsløsning.

Du kan du registrere en ferdselshindring, samt legge til beskrivelse og laste opp bilde. Vi ønsker tips om ferdselshindringer i 100-metersbeltet i hele kommunen. Registrer en ferdselshindring her. 


I sommer kartlegger kommunen ferdselshindringer i strandsonen. Foto: Fredrikstad kommune. 

Sist oppdatert: 30. mai 2023