Min side Meld fra
Kontakt oss

Karsten Hauge ny økonomidirektør i Fredrikstad kommune

Karsten Hauge er tilsatt som direktør for virksomhetsstyring og økonomi i Fredrikstad kommune. Hauge tiltrer stillingen 1. juli 2024.

Karsten Hauge kommer fra stillingen som økonomisjef i Hvaler kommune, hvor han har vært ansatt fra 2021. Hauge er siviløkonom, og har bred bakgrunn fra ulike bransjer innenfor både privat og offentlig virksomhet. Han har 30 års erfaring med virksomhetsstyring og strategiutvikling, fra rollene som økonomidirektør og administrerende direktør.

- Jeg er glad for at Karsten Hauge har takket ja til å bli en del av ledelsen i Fredrikstad kommune. Hauge kommer med tung næringslivserfaring innen ledelse, styrearbeid og eierskap. Han har også med seg erfaring fra en kommune med beslektede utfordringer, blant annet økonomisk innsparing og bruk av virksomhetsstyringssystemet Framsikt, som skal tas i bruk i Fredrikstad kommune i løpet av året, sier kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Som økonomidirektør skal Hauge videreføre arbeidet med utvikling av framtidsrettede og profesjonelle stabs- og støttetjenester, og derigjennom bidra til at Fredrikstad kommune driver innenfor bærekraftige økonomiske rammer og sikrer god tjenesteyting til innbyggerne.

Kommuneområde virksomhetsstyring og økonomi omfatter for tiden følgende fem virksomhetsområder: økonomi og analyse, finans og regnskap, anskaffelse, kvalitet og styring, og byarkivet, og har oppfølgingsansvar for kommunens brukerombud. Det er besluttet at kommuneområdet skal endre navn, til kommuneområde økonomi.

- Rollen som direktør for virksomhetsstyring og økonomi krever både ydmykhet for utfordringene, tydelig kommunikasjon med ansatte og folkevalgte, og ikke minst evnen til å samarbeide på tvers av nivåer og kommuneområder i organisasjonen. Kommunen er i en situasjon der det er helt nødvendig å etablere en mer robust balanse mellom tjenesteytingen og den stramme økonomiske rammen. Dette er en spennende utfordring, og jeg ser fram til å bli del av ledergruppen i Fredrikstad kommune, sier Karsten Hauge.

Karsten Hauge tiltrer stillingen 1. juli, og tar da over etter Veronica Aam, som har vært konstituert direktør for virksomhetsstyring og økonomi fra januar 2024.

Sist oppdatert: 01. juli 2024