Karantene – og unntak

Innhold

Hvem må i korona-karantene? Finnes det unntak? Kommuneoverlegen har samlet det viktigste du bør vite.

 

Disse må ifølge covid-19-forskriften i karantene 10 dager:

 • Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til bekreftede tilfeller med covid-19.
 • De som har pleiet bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær kontakt uten riktig beskyttelsesutstyr.
 • Alle som ankommer Norge fra "røde" regioner/land i Europa, samt land utenfor Europa, se her.

Hva skjer når du er i karantene? 
Nærmere beskrivelse av hvordan karantene gjennomføres finnes på siden for avstand, karantene og isolering. Alle i karantene bør også følge med på eventuell sykdomsutvikling. Se her
Helsepersonell som skal inn til eller behandle personer i karantene, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr.

Rettigheter og plikter under karantene for ansatte i Fredrikstad kommune
Ansatte som reiser til utlandet og må i karantene ved tilbakekomst, må ta høyde for at en ikke kan stille på jobb i karanteneperioden.

Ansatte som reiser til grønn sone som blir rød under oppholdet, kan ha rett til sykepenger.

Ansatte som bryter myndighetenes reiseråd og reiser til rød sone, og må i karantene når de kommer tilbake til Norge, kan bli nektet sykepenger.

Det er reiserådene på utreisetidspunktet som er avgjørende for om den ansatte kan bli nektet sykepenger.

Dersom du ikke har rett til sykepenger må karantenetid planlegges som en del av feriefraværet. Dersom karantenetiden ikke inngår i det avtalte feriefraværet /avspasering eller kan løses ved hjemmekontor, må den ansatte gå i karantene uten lønn. Eventuell bruk av hjemmekontor ved karantene må avklares i forkant av reisen.

Testing tross reise i «grønne områder» - helsepersonell
Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av de siste 10 dagene har oppholdt seg i, eller vært på reise i;

 • "Grønne" regioner og land utenom Norden : informere arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte bør testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.
  I unntakstilfeller kan de bruke munnbind på jobb frem til negativt svar foreligger. 
 • "Grønne" regioner/land i Norden: trenger ikke testes før de skal gjeninntre/tiltre i jobb.

Unntak fra karanteneplikten

 •  Friskmeldte fra covid-19 – Personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19.
 •  «Andre» nærkontakter – nærkontakter som ikke har hatt så nær kontakt som tilsvarende «husstand» skal følge med på egne symptomer og testes to ganger. Opplegg avtales gjennom smitteoppsporingen.
 • Personer som kommer til Norge fra "grønne" land/områder i Europa (se her)
 • Arbeidsreisende fra røde områder i Norden (gjelder ikke helsepersonell) er unntatt karantene mens de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i arbeidstiden, men har karanteneplikt på fritiden. 
 • Arbeidstakere fra "røde" land i Schengen/EØS (gjelder ikke helsepersonell): Arbeids-/oppdrags-giver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, se nederst.
 • Helsepersonell fra "røde" områder i Sverige som dagpendler og ikke jobber i helsetjenesten i Sverige. Unntaket gjelder kun ifbm jobb, på fritiden har de karanteneplikt. Etter individuell vurdering kan det være aktuelt å teste jevnlig. De som ikke dagpendler kan unntas karanteneplikt hvis en legger til rette for testing og smittevernråd.
 • Personer i samfunnskritiske funksjoner: Ledere i samfunnskritiske virksomheter (se her) kan gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Før arbeidsgiver gir unntak, bør følgende vurderes:
  • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
  • Mulighet for nedjustering av aktivitet.

     Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

  •  Ansatte som er i karantene etter reise.
  •  Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
  •  Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering

       Følgende bør ikke unntas karanteneplikten:

  •  Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær til en med påvist covid-19.

Dersom arbeids-/oppdragsgiver og ansatt velger testing og smittevernråd som alternativ til karantene, skal følgende smitteverntiltak gjennomføres, og en negativ test foreligge før oppstart i jobb.

Fredrikstad kommune har utarbeidet en intern prosedyre som finnes på kommunens interne kvalitetssystem «Prosedyre – Forebygge importsmitte av covid-19 i arbeids-sammenheng, samt reiseråd, karantene, unntak og krav om testing» 

Sist oppdatert: 29. juli 2020