Karantene – og unntak

Innhold

Hvem må i korona-karantene? Finnes det unntak? Kommuneoverlegen har samlet det viktigste du bør vite.

 

Disse må i følge covid-19-forskriften i karantene:

 • husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til bekreftede tilfeller med covid-19
 • de som har pleiet den bekreftet smittede eller hatt tilsvarende nær kontakt uten riktig beskyttelsesutstyr
 • de som ankommer Norge fra utlandet (med visse unntak)

Hva skjer når du er i karantene?

Nærmere beskrivelse av hvordan karantene gjennomføres finnes på siden for avstand, karantene og isolering.

Alle i karantene før ha informasjon og følge med på eventuell sykdomsutvikling. Se her.

(Helsepersonell som skal inn til personer i karantene, trenger ikke å følge spesielle råd for beskyttelse dersom ingen i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men må følge basale smitteverntiltak.)

Hvor lenge må du være i karantene?

  • For nærkontakter varer karantenen i 10 dager etter siste smitte- eksponering.
  • For husstandsmedlemmer med vedvarende kontakt med person med bekreftet eller sannsynlig covid-19, varer karantenen i 10 dager etter symptomfrihet hos den/de syke

  Når det er snakk om karantene etter nærkontakt, vil du få konkret informasjon om karantenetid etc.

Figur som viser varighet av karantene/isolasjon: Om nærkontakter, karantene og isolasjon

 

Unntak fra karanteneplikten

Du kan få unntak fra karantene (regler pr 29. juni 2020) hvis: 

 • Ved gjennomgått sykdom - du får fritak fra karantene hvis du har gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved anbefalt laboratoriemetode siste 6 måneder. (Covid-19-forskriften, §6.7 og §9.4)
 • Innreisende fra områder i Norden - Covid-19-forskriften, §5a gir helt fritak fra karantene for personer som kommer til Norge fra områder i Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland eller Åland. Oppdaterte Karanteneregler når du kommer til Norge fra utlandet finnes her.
 • Arbeidsreisende dag-/ukependlere fra områder i Sverige med karanteneplikt - Covid-19-forskriften, §6.1 gir fritak for karantene for arbeidstakere fra områder i Sverige med karanteneplikt, mens de er på arbeid, eller på vei til eller fra arbeid. I fritiden er de fortsatt i karantene. Arbeidsplassen vil kunne ha eget opplegg for eventuelt egenerklæring og testing.
 • Arbeidsreisende fra Schengen og EØS-land - Fra 22. juni 2020 er det i Covid-19-forskriften §6 8.ledd gitt mulighet for at arbeids- eller oppdragsgiver kan velge å legge til rette for testing og smittevernråd som alternativ til karantene, for personer som ankommer Norge fra Schengen og EØS for å jobbe. *
 • For personer i samfunnskritiske funksjoner: Covid-19-forskriften, §6.3 gir ledere i samfunnskritiske virksomheter mulighet til å gjøre unntak fra karanteneplikten for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift (jf. §§6 og 9). Før arbeidsgiver gir unntak fra karantene for å opprettholde forsvarlig drift, bør følgende vurderes:
  • Mulighet for å allokere personell fra andre deler av virksomheten.
  • Mulighet for nedjustering av aktivitet

   Eksempler på ansatte som kan være aktuelle for arbeid i karanteneperioden:
  • Ansatte som er i karantene etter reise.
  • Ansatte som er i slutten av karanteneperioden.
  • Ansatte som har vært minst smitteutsatt, etter en vurdering av eksponering *Dette inkluderer arbeidere fra Sverige som ikke faller inn under «dag-/ukependlere». Det kreves 2 tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas på dag 5 etter ankomst til Norge (eks første test mandag (dg 1) og andre test fredag (dg 5)). Fram til første negative test foreligger, er personen fortsatt i karantene. Fram til andre negative test foreligger, er personene fortsatt i fritidskarantene. Dersom arbeids- eller oppdragsgivere velger en slik løsning, er de ansvarlige for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. (I Fredrikstad; avtale med koronasenteret (69 38 11 08) og fakturering av test). Dersom ordningen ikke kan gjennomføres i praksis, gjelder kravet om karantene i 10 dager etter ankomst til Norge.

Følgende bør ikke unntas karanteneplikten

 • Ansatte som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær kontakt til en med påvist covid-19.

 

Anbefalte smitteverntiltak når personer unntas karanteneplikt

Følgende smitteverntiltak anbefales både når arbeidsgiver unntar ansatte fra karanteneplikt på jobb for å opprettholde forsvarlig drift, og når personer er unntatt fra karanteneplikt på jobb etter innreise til Norge:

 • Teste for SARS-CoV-2 og deretter ny test etter to-fem dager, dersom testing er praktisk gjennomførbart innenfor 10 dagers karantenetid
 • Straks forlate jobb dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon eller tester positivt for SARS-CoV-2.
 • Holde avstand til medarbeidere og andre.
 • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses.
 • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.

Ved pasientnært arbeid i helsetjenesten bør man avvente ett negativt prøvesvar før man tiltrer og bruke munnbind når man er under 2 meter fra pasient, spesielt ved arbeid med pasienter i risikogrupper.

Se Om nærkontakter, karantene og isolasjon for fortløpende oppdateringer.  

For oppfølging av «andre nærkontakter»; Se: Om nærkontakter, karantene og isolasjon – nederst.

 

Sist oppdatert: 29. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?