Min side Meld fra
Kontakt oss

Jobber aktivt for å redusere matsvinn

Hver dag jobber Fredrikstad kommune med å kaste mindre mat. I dag markerer FN den internasjonale dagen mot matsvinn.

FNs bærekraftmål nummer 12 har et delmål om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030. I Fredrikstad er dette arbeidet godt i gang. Siden 2017 har svinnet blitt redusert med 12,4 prosent ved kommunens sykehjem.

De neste ukene skal matavfallet veies på nytt. I november får vi vite om den gode trenden fortsetter. 

– I etat Omsorgssentre er det en prosjektleder i 20 prosent stilling som jobber med matsvinn i avdelingene og med kjøkkentjenesten for å finne tiltak som reduserer svinnet. Koronaen har vært en utfording med tanke på fysisk oppfølging, så vi er spente på resultatene i år, sier fagkoordinator ved omsorgssentrene i Fredrikstad, Bente Kristin Kobbevik.

Anette Skaar.jpg

Arbeidsleder Anette Skår ved Gressvik sykehjem har mange gode tips til hvordan vi kan redusere matsvinnet.

Flere tiltak er iverksatt, blant annet har alle avdelingene ved sykehjemmene et eget kostombud som holder i dialogen mellom beboere og kjøkkenet. På den måten blir mengder med middagsmat stadig korrigert. I tillegg handler det om å ha gode rutiner for rullering av mat. 

– Kostombudene er veldig gode til å formidle hva behovene er, sier arbeidsleder Anette Skår ved Gressvik sykehjem.

Den årlige veiingen av avfallet gjør henne enda mer bevisst på at svinnet må reduseres. Og hun har noen triks:

– I tillegg til god dialog mellom beboere, kostombud og kjøkken er en så enkel ting som god orden i skap og kjøleskap vesentlig. Sånn at den eldste maten blir brukt først og vi ikke åpner en ny pose før den gamle er brukt opp, sier Skår. 

FNs internasjonale dag mot matsvinn blir markert 29. september hvert år. 

Sist oppdatert: 29. september 2021