Min side Meld fra
Kontakt oss

Jakter tomt til ny brannstasjon

Etter 60 års tjeneste tilfredsstiller ikke lenger Fredrikstad brannstasjon kravene som stilles til en moderne brannstasjon.

Brannstasjonen er et kjent og kjært landemerke i Fredrikstad. Plassert sentralt i byen, har den vært en del av bybildet siden tidlig på 60-tallet. Nå er imidlertid det ærverdige bygget innhentet av utviklingen og utdatert i forhold til hva man krever av en brannstasjon anno 2021.

–Brannstasjonen tilfredsstiller ikke lenger kravene til godt arbeidsmiljø og det er for lite. Byggets begrensninger gir for dårlig fleksibilitet for videreutvikling og funksjonalitet. Man klarer dermed ikke å innfri krav som stilles til dagens bygg fra sentrale myndigheter, sier Voica Imrik, etatssjef for Bygg og eiendom.

–Dagens brannstasjon er godt plassert med tanke på kravet til responstid. Dessverre viser utredning at det vil være praktisk vanskelig, og økonomisk ulønnsomt, å bygge videre på dagens tomt, sier brannsjef Stein D. Laache.

Lenke til KVU

Leter etter tomt
– Vi har aktuelle tomter i kommunens eie, men ønsker likevel å gjøre sonderinger i markedet for å være sikre på at ikke private sitter på tomter som kan være enda bedre egnet. Ny brannstasjon er et stort prosjekt. Skal den nye stasjonen tilfredsstille kravene til en moderne brannstasjon i de neste 60 år, er det viktig at vi gjør en grundig prosess nå, sier Voica Imrik.


Krav til tomten
Tomten bør være på minimum 7500 kvm. Denne størrelsen forutsetter at nærliggende veisystem kan brukes som et ekstra manøvreringsareal. Dersom dette ikke kan garanteres for, bør tomten være på minimum 8500 kvm.

Tomten bør være avsatt til Bebyggelse og anlegg, kombinerte byggeformål, offentlig og privat tjenesteyting samt næring i kommuneplanens arealdel. Andre byggeformål kan også være aktuelle.

Krav til lokalisering
Kravet til responstid er regulert i dimensjoneringsforskriften, og påvirker derved kravet til brannstasjonens beliggenhet i kommunen. For å oppfylle kravet, så er det utpekt et avgrenset område for plassering av ny stasjon.
Se figur 1.

Veien videre
Bystyret i Fredrikstad vedtok 18. juni 2020 at administrasjonen skal gå videre med planene om ny brannstasjon. Plassering og tomt er første milepæl, deretter kommer tidligfaseutredning med utforming av bygg, innhold, osv. i fht. til tomt og reguleringsplan, før man kan sette spaden i jorda.

Et mål er at ny brannstasjon skal stå klar i 2025.


For mer informasjon om konkurransen samt kravene til tomten følg linken under:
https://www.doffin.no/Notice/Details/2020-356642


Kontaktperson

Andrea Ringstad
Etat for bygg og eiendom
Seksjon for teknisk drift
Fredrikstad kommune
Tlf. 90 57 94 94/ 69 36 13 18

Sist oppdatert: 14. januar 2021