Jadeveien skal rehabiliteres og stenges for gjennomkjøring

Busslinje 5 må snu i rundkjøringen, holdeplass Moen ved fylkesvei 130/Haldenveien.


Jadeveien skal rehabiliteres på strekningen mellom Ametystveien og Agatveien og stenges for gjennomkjøring fra 24. august og i ca. to måneder.

Informasjonsskriv til berørte husstander

Tiltak som skal utføres
Tiltak som skal utføres i Jadeveien er utskifting av masser, sluk, kummer og asfaltering. Arbeidene starter ved Ametystveien.

Busslinje 5 snur ved fylkesvei 130/Haldenveien
Busslinje 5 har ingen omkjøringsmuligheter og vil snu i rundkjøringen, holdeplass Moen ved fylkesvei 130/Haldenveien. Det betyr dessverre at ingen holdeplasser på Moenfeltet blir betjent i anleggsperioden. Det er oppslag om dette på berørte holdeplasser.

Andre ulemper i anleggsperioden

  • Anleggstrafikk, støv og støy fra anleggsmaskiner.
  • Berørte kan kjøre til sine eiendommer, bortsett fra at enkelte avkjørsler blir stengt for en liten periode etter hvert som arbeidet går framover.

Vi beklager ulempene dette medfører for berørte.

Renovasjon
Det blir ordinær tømming av husholdningsavfall i anleggsperioden.

Sikkerhet i anleggsperioden
Området blir sikret på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet og anleggstrafikken.

Jadeveien i krysset med Ametystveien

Sist oppdatert: 21. august 2020