Invitasjon til kreativt arrangørseminar

Innhold

Velkommen til en to dagers workshop i forbindelse med arbeidet med Fredrikstads første arrangørportal!

arrangørportal
Foto: Trine Sirnes


Tid og sted:

Mandag 26. august og tirsdag 27. august 2019
09:00 – 15:00 og 09:00 – 14:30, Litteraturhuset i Fredrikstad
Målgruppe: Alle arrangører og tilretteleggere for arrangører
KS Konsulent vil lede workshopen

 

- Når noen skal arrangere noe, må de ofte leie lokale eller grunn fra ett sted i kommunen, de må kanskje søke om å sperre en vei fra et annet sted, kanskje de skal ha sjenkebevilling – det er i så fall et tredje sted, og flere søker også økonomisk tilskudd. Vi har sett at det er et ganske uoversiktlig terreng å være arrangør i Fredrikstad og ønsker derfor å gjøre det enklere for alle, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen, kultursjef i Fredrikstad kommune.

Fredrikstad kommune ved Kulturetaten er i gang med et prosjekt der vi vil samle all informasjon som en arrangør vil trenge og presentere i én arrangørportal. Dette blir en helhetlig satsing på Fredrikstad som en god arrangørby, enten du er en liten forening eller for eksempel en stor festival, sier kultursjefen. - Det er viktig for oss at det vi presenterer er i tråd med hva arrangørene faktisk trenger.

KS Konsulent har denne våren vært engasjert i dette prosjektet, og det har blitt gjennomført flere innsiktsinktsintervjuer med både interne og eksterne aktører. Funnene viser at man har varierte ønsker og behov for hva en arrangørportal skal inneholde og hva slags portal det skal være. Det er ulike forventninger, betraktninger om brukervennlighet etc.

Resultatene fra innsikten vil bli presentert på seminaret, og i tillegg vil vi gi aktørene muligheten til å utforske den fremtidige arrangørportalen ytterligere disse to dagene.

Fredrikstad kommune ønsker med dette seminaret å invitere aktuelle aktører til å medvirke i prosessen.

Byen som arena
I den nylig vedtatte Kommunedelplan for kultur i Fredrikstad 2019-2030, er en av strategiene at Fredrikstad skal være en profesjonell festival- og arrangørby tilrettelagt for smidig gjennomføring av arrangementer, der arrangementsstrategi og arrangørportal begge inngår som tiltak for å kunne oppnå dette.

 

Program mandag 26. august

08:45 Oppmøte og registrering ved Thygesen (2. etasje)
09:00 Velkommen og åpning av seminaret
09:15 Presentasjon av innsikt, case og forslag til kommunens arrangementsstrategi
1015: Kreativ workshop – K-sprint
11:30  Lunsj – Delicatessen
12:15 Kreativ workshop
15:00 Takk for i dag 

Program tirsdag 27. august

09:00 Velkommen og god morgen, Egalia (3. etasje)
09:00 Fra gårsdagens løsning og kreativ workshop
11:15  Lunsj – Joker Bar
12:00 Kreativ workshop
14:00 Oppsummering og veien videre
14:30 Takk for i dag, og vel hjem

Velkommen skal dere være.

 

Påmelding

Frist innen onsdag 21. august.

Påmelding via elektronisk skjema

Bregrensede plasser.

 

 

Det er Kulturetaten i Fredrikstad kommune som koordinerer Arrangørportal for Fredrikstad-prosjektet i samarbeid med kommunale virksomheter som har en rolle ovenfor arrangører, og i samarbeid med Visit Fredrikstad & Hvaler.

Ta kontakt ved spørsmål Åshild van Nuys, kulturutvikler i Fredrikstad kommune, ashber@fredrikstad.kommune.no / mobil 957 33 976.

 

Sist oppdatert: 15. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?