Invitasjon til dialogkonferanse

Innhold

Fredrikstad kommune ønsker å utvikle et nytt boligkonsept for eldre med ulik grad av hjelpebehov.

 

 • Tid: 04.09.2019
 • Sted: Litteraturhuset
   

Fredrikstad kommune står overfor store utfordringer i heldøgns omsorgstjenestene de neste 10-20 årene, i likhet med landet forøvrig. Demografiske endringer med en kraftig økning i antall eldre som et hovedelement, samt økte brukerkrav, vil gi utfordringer når det gjelder prioritering mellom tiltak som kan realiseres innenfor kommunens økonomiske rammer. Fredrikstad vil få en økt andel eldre i årene fremover, samtidig som andelen yrkesaktive synker. Andelen personer på 80 år og eldre er forventet å dobles innen 2040 og for å løse boligbehovet er det et stort behov for nye innovative løsninger.

Vi trenger flere botilbud som kan bidra til å øke mestring og selvstendighet innen eldreomsorgen. 
 

Det er planlagt en dialogkonferanse for tilbydere, og dato er 4. september.

De foreløpige rammene for prosjektet er:

Behov

 • Totalt 50 – 90 boenheter, varierende størrelse.
 • Tilpasset enslige og par.
 • Omsorgsboligstandard
 • Arealer til kafe, aktiviteter, trening, felles samlinger, servicetjenester og eventuelt kommunalt legekontor
 • Tilrettelagt for velferdsteknologi
 • Åpent og tilgjengelig for lokalsamfunnet
 • Sentral beliggenhet, fortrinnsvis innenfor Plan for byområdet
 • Gjerne med næringsvirksomhet i samme bygg 

Det åpnes for/vurderes ulike modeller for organisering og eieform. Kommunen kan velge å eie en prosentdel av boenhetene.
  

Formålet med dialogkonferansen

Formålet med dialogkonferansen er å få inn relevante innspill og ideer fra aktuelle aktører i utviklingen av konseptet. Det holdes derfor en åpen dialog, bestående av gruppedialog samt en- til en-samtaler i etterkant av dialogkonferansen.

Innledende spørsmål - hva tenker du/dere at Fredrikstad kommune bør ha ekstra fokus på ved planlegging/utvikling/anskaffelse/bygging av fremtidens løsninger for å ivareta det økende behovet for boliger til eldre?
 

Tema for dialogkonferansen

 • Hvordan utvikle gode omsorgsboligprosjekter for fremtiden?
 • Arkitektur/landskapsarkitektur – logistikk, arealeffektivitet, byggets plassering, byutvikling mm.
 • Effektive og miljøvennlige løsninger sett opp mot levetidskostnadene for bygget – materialvalg, energieffektivitet ventilasjon/inneklima/oppvarming, effektiv byggeplass
 • Teknologi – økt effektivisering av drift
   

Program

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.15 Velkommen v/rådmann Nina Tangnæs Grønvold

09.15-09.45 Introduksjon om fremtidens eldreomsorg i Fredrikstad kommune v/konstituert kommunaldirektør for Helse og velferd, Jon Erik Olsen.

09.45-10.00 Pause

10.00-11.30 Inspirasjonsforedrag - innledning v/ordfører Jon-Ivar Nygård
- Drammen kommune: Aldersvennlig stedsutvikling
- Husbanken

11.30-12.30 Lunsj

12.30-15.00 Markedsdialog med diskusjon og oppsummering - innledning v/plan og samfunnsutviklingssjef Espen Eggen. Invitasjon til en-til-en-møter.

Innspillsnotat, en-til-en-samtaler

Etter dialogkonferansen inviteres tilbyderne/leverandørene/aktørene til påfølgende en- til en-møter med Fredrikstad kommune. Her kan entreprenører, utviklere, underleverandører og andre aktører ha direkte dialog med Fredrikstad kommune om løsninger som kan tilbys for å oppnå målene i byggeprosjektet. Møtene er konfidensielle.

I forkant av en- til en-møtene bes det om innlevering av et innspillsnotat som inneholder det aktørene vil snakke om i møtene. Dette brukes som forberedelse. Påmelding til en-til-en-møtene gjøres mot slutten av dialogkonferansen.

Notatet er overordnet og kan være på inntil 2 sider med frist for innlevering 16.09.2019.
En- til en- møtene planlegges gjennomført i løpet av september 2019.
 

Påmelding til dialogkonferansen

Påmelding og spørsmål rettes til:
Martine Bjar Manskow, virksomhetsleder kst. Styring og eierskap, Seksjon for innovasjon og styring. Epost: marman@fredrikstad.kommune.no

Påmeldingsfrist: 26. august 2019

Sist oppdatert: 28. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?