Min side Meld fra
Kontakt oss

Internasjonalt sirkulærøkonomi-prosjekt med stormøte i Fredrikstad

Siden juni 2022 har Viken og Fredrikstad kommune sammen med 15 partnere fra syv nasjoner jobbet med hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for overgangen til et mer sirkulært samfunn.

Denne uken deltok 50 eksperter fra prosjektet på stormøte i Fredrikstad Målet er å dele erfaringer fra første prosjektår, og planlegge for videre arbeid i tiden som kommer. 

Varaordfører i Fredrikstad kommune, Atle Ottesen introduserte samlingens første dag.
- For å møte klimaendringene, må vi sørge for mindre bruk- og kast, og mer gjenbruk. En mer sirkulær økonomi er fremtiden. Får å få dette til å skje, må nye markeder og løsninger utvikles, og det er vårt ansvar at vi allerede nå  har kompetanse som møter fremtidens behov. TREASoURcE er et stort prosjekt som gir oss både kompetanse og innovasjon, og vi er veldig stolte av å være deltakere her påpeker varaordføreren.

Siden oppstart for et år siden, har prosjektet bidratt til flere pilotarbeid, og ulike eksempel ble løftet frem.

Fra Greåker Videregående Skole var ungdomsbedriften FreeFix UB representert ved styreformann og elev Even Eng Auestad. Han fortalte om hvordan de i begynnelsen av juni gjennomførte Sirkulærfestivalen i Fredrikstad. Formålet med festivalen er å øke innbyggeres mulighet og insentiv til å reparere tingene de allerede har. Dette er sirkulær omstilling i praksis, et skritt av gangen poengterte Even, til salens store begeistring.Even Eng Auestad, Greåker Videregående Skole og ungdomsbedriften FreeFix UB

Bedriftsbesøk og industriell symbiose
Fredrikstad kommune ligger langt fremme når det gjelder sirkulær verdiskaping. På Øra industriområde samarbeider ulike bedrifter for å utnytte energi- og materialressursene på en så klima- og ressurseffektiv måte som mulig. Dette kalles industriell symbiose. Besøk på området, og erfaringsutveksling knyttet til både renseanlegget FREVAR, Østfold Avfallssortering og Hydrovolt sin batterigjenvinning var viktig del av samlingens andre dag.

På Øra deltok også fylkesråd for plan, klima og miljø – Annette Raadkiil.
– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Her kan vi styrke det nordiske samarbeidet, lære av hverandre og samtidig bidra til å utvikle og formidle viktige sirkulære løsninger som allerede er i gang i regionen vår. Dette er avgjørende både for å sikre overgangen til lavutslippsamfunnet, og samtidig bidra til fremtidig verdiskapning og samfunnsuvkling sier fylkesråden.          

Samarbeid for å løse klimautfordringer    
– Prosjektet TREASoURcE (Territorial and regional demonstrations of systemic solutions of key value chains and their replication to deploy circular economy) handler om å utvikle både samfunnsmessige og tekniske løsninger som sørger for mer ombruk, og mindre avfall knyttet til verdikjedene plast, bilbatterier og bioøkonomi.  Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er å oppfylle Vikens langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet.  

Om TREASoURcE
• TREASoURcE er initiert og finansiert av Horisont Europa; EUs rammeprogram for forskning og innovasjon
• Prosjektet skal vare i fire år, og har en totalramme på 9,99 millioner euro, tilsvarende 100 millioner norske kroner
Støtten til prosjektet kommer fra EU-programmet Horisont Europa.
• Prosjektet består av 17 partnere fra 7 europeiske land, tilknyttet forskningsinstitusjoner, byer, regioner, bedrifter, industripartnere og foreninger

Sist oppdatert: 16. juni 2023