Innstiller styre til nytt eiendomsutviklingsselskap

Innhold

Rådmannen foreslår tre toppsjefer med erfaring fra store prosjekter og selskap som styremedlemmer i Fredrikstad kommunes nye eiendomsutviklingsselskap.

I saken, som skal opp i formannskapet 7. juni, innstiller Finess også å overføre 27 grunneiendommer taksert til en verdi på 366 millioner kroner til selskapet Fredrikstad kommune eiendomsutvikling AS. Eiendomsutviklingsselskapet skal etableres for å bidra med inntekter til Fredrikstad kommune.

– Gjennom å utvikle eiendommer i et kommersielt marked skal deler av et overskudd tilføres kommunen i form av utbytte, sier rådmann Ole Petter Finess.

Han foreslår tre styremedlemmer til å forvalte selskapet. De tre er:

  • Styreleder: Eva Hagen (46) er advokatfullmektig i Hammervoll Pind AS og tidligere administrerende direktør i HAV Eiendom AS. Hagen er bosatt i Drøbak.
  • Styremedlem: Lars Erik Kirkeng (46) arbeidende styreleder i Kirkeng Eiendom og tidligere økonomi- og finansdirektør i Selvaag Eiendom. Kirkeng er bosatt i Lier
  • Styremedlem: Thor Olaf Askjer (62) er administrerende direktør i Norsk Eiendom og tidligere administrerende direktør i JM Byggholt. Askjer er bosatt i Oslo.

Rådmannen forklarer at det har vært en målsetting å få på plass et styre hvor medlemmene har kompetanse som utfyller hverandre. Det har også vært viktig at ingen av styremedlemmene har andre eierinteresser eller verv som kan medfører spørsmål om habilitet, og at styret skal bestå av både kvinner og menn.

– Vi er utrolig heldige som har tre så kompetente folk som har takket ja til å styre det nye eiendomsselskapet. Jeg er sikker på at kommunens verdier vil være i trygge hender med disse tre, og at vi om noen år vil se utbytte i selskapet som kan gå tilbake til kommunen, sier Finess.

Ordfører Jon-Ivar Nygård sier han synes rådmannen har gjort en god jobb i prosessen og innstiller i tråd med rådmannens forslag.

For mer informasjon om styremedlemmene og rådmannens innstilling, se sakskartet til formannskapet. Saken skal behandles endelig i Bystyret 21. juni.

Sist oppdatert: 31. mai 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?