Innspill til planprosess

Har du synspunkter på forslagene til Arena Fredrikstad og nye Frederik II?

Velkommen til medvirkning til planprosess for regulering av tomt for Frederik II og Arena Fredrikstad torsdag 26. september kl. 14.00.

I plan- og bygningslovens plandel kapittel 5 «Medvirkning i planlegging» står det at alle instanser som fremmer planforslag skal legge til rette for medvirkning. Som planmyndighet har kommunen et særlig ansvar for å påse at involvering av relevante parter skjer i utformingen av planer. I forbindelse med plan og design konkurransen for nye Frederik II og Arena Fredrikstad inviterer Fredrikstad kommune til utstilling i uke 38 og 39. Plan- og designforslagene stilles ut i Byhallen ved kinoen, på Frederik II og på Fylkeshuset i Sarpsborg. I Byhallen kan du samtidig se tegninger av fremtidens skole og ishall tegnet av elever i tredje klasse ved Trosvik skole.

Velkommen til alle som vil ta en titt på de ulike forslagene.

Christine Stene, arealplanlegger fra Cowi vil være tilstede i Byhallen torsdag 26 september fra kl. 14.00-kl 16.00. Dersom du ønsker å medvirke til planprosessen så er du velkommen til å ytre dine meninger om detaljreguleringsplanen til henne.

Hvis du ikke har tid til å møte opp så er du velkommen til å fremme synspunkter i dette skjemaet: https://svar.fredrikstad.kommune.no/LinkCollector?key=Z8AXTEJNJ23J

Sist oppdatert: 24. september 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.