Innspill til arbeidsstipend for kunstnere

Kulturetaten jobber med å etablere et midlertidig arbeidsstipend for kunstnere og ønsker innspill.

Fredrikstad kommune vedtok i 2019 at det skulle avsettes midler til etableringen av arbeidsstipend for kunstnere. Kulturetaten arbeider nå med hvordan en slik ordning best bør innrettes.

 

- Behovet for å stimulere profesjonelle kunstnere i vår egen by har hele tiden vært der. Derfor var vi opptatt av å få dette inn i kulturplanen til kommunen. I lys av koronapandemien vi nå står i må vi vel kunne hevde at relevansen aldri har vært større. Retningslinjer for ordningen vil bli lagt ut på høring, men vi ønsker likevel innspill fra aktører i kultursektoren når vi nå skal utarbeide et forslag til ordning, sier Ole-Henrik Holøs Pettersen.

 

Har du innspill til hvordan en slik ordning bør innrettes, kan du sende dette til postmottak@fredrikstad.kommune.no merket arbeidsstipend for kunstnere. Frist 21. september.

Sist oppdatert: 07. september 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.