Min side Meld fra
Kontakt oss

Innplassering av direktører i ny organisering av Fredrikstad kommune

Bystyret behandlet 8. februar 2024 sak om ny organisering av Fredrikstad kommune, som skal være implementert fra 1. januar 2025.

Som en oppfølging av dette, kartlegges og vurderes nå alle direktører, etatssjefer og virksomhetsledere i de deler av kommuneorganisasjonen som er berørt av denne delen av omorganiseringen. Kommunens sentrale staber ble gjennomgått og reorganisert i 2023.

Fire av kommunens direktører, for hhv. helse og velferd, utdanning og oppvekst, teknisk drift og kultur, miljø og byutvikling, omfattes av kartleggingen. Det er besluttet endringer i alle fire ansvarsområder. Dette innebærer at ingen av disse direktørstillingene er vurdert som direkte videreført i ny organisering. Det er dermed gjort konkrete vurderinger av direktørenes innplassering i ny organisasjon, basert på den enkeltes ønske, sett opp mot drøftede og omforente kriterier.

For å legge til rette for trygg styring av kommunen, er det avklart at innplassering i direktørstillingene skal besluttes først. I løpet av april måned vil øvrige lederstillinger på nivå 3 avklares, i tråd med drøftet og forankret framdriftsplan.

Kommunedirektøren har besluttet følgende innplassering av direktørene, som ledere for nye kommuneområder med virkning fra 1.1.2025:

Ole-Henrik-Holøs-Pettersen.jpg
Direktør samfunn: Ole-Henrik Holøs Pettersen
 

Janka-Ekrem-Holstad.jpg
Direktør helse: Janka Ekrem Holstad
 

Marianne-Bekker.jpg
Direktør oppvekst: Marianne Bekker
 

Atle-Holten.jpg
Direktør teknisk: Atle Holten
 

Dette innebærer at stillingen som direktør for byutvikling vil bli utlyst.

I perioden fram til formell implementering av ny organisering, fra 1.1.2025, vil direktørene ha formelt lederansvar for kommunens nåværende seksjoner, samtidig som de leder arbeidet med etableringen av de nye kommuneområdene, i tråd med innplasseringene.

Kommunedirektøren kommer tilbake til hvordan rollene skal håndteres på de områdene der det, i løpet av april 2024, ikke innplasseres fast tilsatte ledere i den nye organisasjonen. Dette omfatter også avklaringer som konsekvens av konstituering i rollen som kommunedirektør.

 

Sist oppdatert: 21. mars 2024