Innovasjonsprisen 2018

Innhold

Årum skole stakk av med seieren da innovasjonsprisen «Årets lyspære» ble delt ut for første gang.


Onsdag 12. desember ble innovasjonsprisen delt ut for første gang i Fredrikstad kommunes historie. Etter å ha utkonkurrert to andre finalister (Kråkerøy Ungdomsskole og Virksomhet idrett), stod til slutt Årum skole igjen som vinner.

- De tre finalistene representerer alle innovasjonsevne og vilje hos ledere og ildsjeler, til å løse utfordringer i sine samfunnsoppgaver, og skape omdømme for Fredrikstad som en innovativ kommune, heter det i en uttalelse fra juryen.

Prisen består av heder og ære, diplom, og 20.000 kroner. Formålet med prisen er å løfte fram de gode eksemplene og stimulere til nytenkning og innovasjon i kommuneorganisasjonen.

Juryens begrunnelse

Vinner – Årum Skole – Framtidens skole
«Årum skole viser at de klarer å ta en ide fra et kontaktseminar til et stort internasjonalt og eksternt finansiert samarbeidsprosjekt. Gjennom dette evner de å inkludere ledere, lærere og elever i utviklingen og bruken av nye undervisningsmetoder og læringsstrategier, ved å nettverke med andre skoler både internasjonalt og lokalt. De kobler bruk av ny teknologi, anvendelse av språk og aktiv deltakelse fra elever i opplæringen, og motiverer og inspirerer slik elevene (våre unge innbyggere) til å “gjøre selv". Prosjektet bidrar til å øke nysgjerrigheten hos elevene ikke bare til læring, men til andre kulturer og språk gjennom samarbeidet med skoler i fem europeiske land. En mer fremtidsrettet utdanning gir økt samfunnsnytte og kommunen bedre omdømme.

Årum skole – treffer godt på kriterier, er direkte samfunnsnyttig gjennom å forberede elever et liv etter grunnskolen, og ruster de til deltakelse i samfunnet – og at skolens ansatte som er en av de viktigste ressursene vi har, også får økt viktig kompetanse. Kan i stor grad gi oppmerksomhet til Fredrikstad som en innovativ kommune.»

Juryen har bestått av rådmannens ledergruppe, sentralt hovedverneombud og hovedtillitsvalgt, supplert med fagkompetansen til:

  • Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening
  • Frode Ramstad Johansen, Høgskolen i Østfold 
  • Ingrid Trømborg, kommunikasjons- og servicesjef
  • Torild Marie Nilsen, innovasjonskoordinator

Juryens begrunnelse for finalistene Kråkerøy ungdomsskole og Virksomhet idrett

Finalist - Kråkerøy ungdomsskole – Skolehagen

Kråkerøy ungdomsskole evner å møte store samfunnstrender, som det grønne skiftet og miljøutfordringene, ved å skape bærekraftig utvikling i praksis. Gjennom tverrfaglighet kobler de skolens elever, til nå over 200, samt barneskoler og barnehager i nærområdet, til dette på en veldig håndfast måte. Med økologisk drift, eget drivhus og hønsehold, samt bruk av smarte tekniske løsninger, lærer de opp og inspirerer elever til å endre tradisjonelle mønstre og tenke nytt. Erfaringene og læringen anvendes i flere fag, og grønnsakene blir kortreist mat laget av elevene selv.

Skolen både velger og evner å bygge nødvendig og relevant nettverk med eksterne aktører, de finansierer alt eksternt, de mobiliserer og inspirerer barneskoler/barnehager i nærheten, og de kobler det hele til et nytt fremtidsrettet fag Bærekraftig utvikling. Samfunnsnytten fremkommer blant annet gjennom å lære elever alternativer til “kjøp og kast", og det er å forvente at dette også påvirker til endring og bevissthet i hjemmene og familiene til et antall av elevene.

Finalist - Virksomhet Idrett - Bookingsystem Bookup

Virksomhet Idrett viser evne til å tenke nytt ved å tenke med utgangspunkt i brukerne og ved å ta inn over seg mulighetene som digitalisering tilbyr. Løsningen forenkler bookingprosessen både for brukerne og kommunen. Saksbehandlingen for kommunalt ansatte er oppgitt å reduseres med 90% hvor leieavtale og arkivering er inkludert.

For brukerne (innbyggerne i kommunen) gir dette en enkel søkeprosess etter ledige og egnede lokaler og for selve søknads- og avtaleprosessen. Løsningen gir bedre samfunnsutnyttelse av kommunale lokaler og i dette ligger at kommunen fremstår som moderne og fremtidsrettet for brukerne.

Pluss også for at det er videre utviklingsmuligheter i løsningen. Selv om det finnes andre lignende produkter på markedet – kunne ingen svare på behovet. Tiltaket har bidratt til innovasjon hos leverandør, og det er positivt og en riktig måte av en kommune å jobbe med leverandørutvikling, og kan dermed medvirke til at nettopp dette tiltaket gir en topplassering.

Sist oppdatert: 13. desember 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?