Innkjøp av arkitekttjenester utenfor rammeavtale i 2013 og 2014

Innhold


26. august tar Fredriksstad Blad opp igjen en av sakene fra Østfold kommunerevisjons granskingsrapport fra 2015, nemlig at det ble kjøpt inn arkitekttjenester utenfor rammeavtale. Saken er også omtalt i granskningsrapporten 2018. I Bystyrets behandling av granskningsrapporten ble det vedtatt at funnene fra granskingen skal følges opp og behandles.

Når det gjelder saken om kjøp av arkitekttjenester utenfor rammeavtaler, så ble dette stoppet i 2014. I august 2013 ble det gitt beskjed om hvilke prosjekter som umiddelbart skulle stoppes, og hvilke som var kommet så langt at de skulle fullføres. Det ble altså ikke bestemt at alle umiddelbart skulle termineres.

27. august publiserer Fredriksstad Blad enda en artikkel om saken. Et utvalg politikere krever full opprydning. Også denne artikkelen gir inntrykk av at dette har vært ukjent og ikke tatt tak i siden 2014. Dette stemmer ikke.

Blant annet med utgangspunkt i denne saken er det jobbet med prosedyrer innen innkjøp. Det er arrangert ulike kurs og etablert e-læring for å øke bevisstheten rundt regelverket offentlige anskaffelser. I Teknisk drift er det startet opp ett forbedringsprosjekt innenfor innkjøpsområdet for å heve kompetansen på bestiller/innkjøper.

Fredriksstad Blad har rett i at kommunen ikke aktivt har formidlet dette til arkitektkontoret det var inngått rammeavtale med på det aktuelle tidspunkt. Det er heller ikke lovpålagt. Vi har likevel avsatt budsjettmidler til å anskaffe ett analyseverktøy som vil kunne måle avtalelojalitet innen hver enkelt rammeavtale i fremtiden.

Etter implementering vil vi kunne legge fram årsomsetning for de enkelte rammeavtaleområdene for våre avtalepartnere. (Samtidig er det viktig å være klar over at det ved enkelte rammeavtaler som inngås i kommunen kan det foreligge forbehold for å kunne gå utenom den aktuelle avtalen i enkelte tilfeller. Forbeholdene skal fremgå klart i selve konkurransen og rammeavtalen).

Funnene som er omtalt i både revisjonsrapport fra 2015 og granskningsrapporten 2018 er en del av punktene som er med i vårt videre kvalitets- og forbedringsarbeid på innkjøpsområdet.

Sist oppdatert: 29. august 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?