Innfartsparkering 2019

Innhold

I løpet av høsten 2019 får Fredrikstad tre nye innfartsparkeringer rundt sentrum av byen. Målgruppe for tiltaket er arbeidsreisende.


-Plassene vil åpne i god tid før innføring av bomring og ligge nær bussholdeplasser med flere linjer. Det skal være enkelt å ta buss eller ferge til jobben. Vi kommer også til å sette opp sykkelhoteller med trygg sykkelparkering over natten, sier ordfører Jon-Ivar Nygård.

-Det legges opp til 60–80 plasser under Fredrikstadbrua på østsiden, 30–35 plasser ved Ørebekk og for 30 plasser på Kråkerøy ved Vennelystveien/Kråkerøyveien, ved Kiwi og Butterfly.

Det arbeides videre med innfartsparkeringer i Ålekilen (Gressvik) og på Smertu (Kråkerøy).

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma.

Fredrikstadbroa østsiden (60-80 plasser)

  • Det tilrettelegges for 60-80 parkeringsplasser og et plassbygd sykkelhotell for trygg sykkelparkering over natten.
  • Det etableres belysning, og kameraovervåkning vurderes. Det arbeides samtidig med en utvidelse av leskurene ved bussholdeplassen «Brohodet øst».
  • Lokasjonen gir umiddelbar tilgang til en rekke hovedbusslinjer, lokalbusslinjer og rushtidslinjer.
  • 5-10 minutters sykkelavstand til sentrum, og 10 minutters gangavstand til Gamlebyen fergeleie.

Ørebekk (30-35 plasser)

  • Det tilrettelegges for 30-35 parkeringsplasser, et sykkelhotell for trygg sykkelparkering over natten, i tillegg til enklere sykkelparkering under tak.
  • Lokasjonen gir umiddelbar tilgang til hovedbusslinjer, lokalbusslinjer, rushtidslinjer og regionale ruter, inkludert flybuss.
  • Lokasjonen gir 5-10 minutters sykkelavstand til sentrum.

Kråkerøy (30 plasser)

  • Ved Vennelystveien/Kråkerøyveien (ved Kiwi/Butterfly) er det regulert som offentlig trafikkområde, eid av kommunen.
  • Lokasjonen har kort vei til bussholdeplass og gangbro over til sentrum.

Generelle tiltak for alle innfartsparkeringer inkluderer sykkelparkering, strøm for motor-/kupévarmer, elbillading på utvalgte innfartsparkeringer. I tillegg kommer skilting for alle trafikantgrupper, og eventuelt sanntidstavler og kameraovervåkning.

Sist oppdatert: 06. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?