Min side Meld fra
Kontakt oss

Inviterer næringslivet til dialog om Arena Fredrikstad

Vil du samarbeide om å få realisert en ny ishockeyarena i Fredrikstad? Nå inviterer kommunen næringslivet til dialogkonferanse onsdag 10. august.

Fredrikstad kommune arbeider med å prosjektere en ny isarena i Fredrikstad. Som del av arenautredningen ønsker kommunen å kartlegge om det foreligger potensial for realisering av en arena for isidrett og eventer i Fredrikstad, i regi av eller i samarbeid med næringsaktører. 

Formålet med konferansen er å få relevante innspill og ideer fra aktuelle aktører, om mulige konsepter, alternative løsningsforslag og ulike modeller for offentlig-privat samarbeid.

Det legges opp til en åpen dialog innledningsvis, samt mulighet for påmelding til en-til-en-samtaler i etterkant av konferansen.

Møtet finner sted i formannskapssalen på Rådhuset.

Selve konferansen varer fra klokken 13-15. Her er det felles program der man blant annet ser på løsninger som er valgt andre steder. Etter diskusjon og oppsummering blir det mulig å avtale en-til-en-møter med kommunen.

Påmeldingsfrist er 5. august. Spørsmål og påmelding sendes til yvme@fredrikstad.kommune.no

Les mer på Doffin

Sist oppdatert: 22. juli 2022