Min side Meld fra
Kontakt oss

Innbyggermedvirkning i lokalsamfunn og byutvikling

Fredrikstad kommune deltar i et EØS-prosjekt om innbyggermedvirkning i lokalsamfunn- og byutvikling. En viktig del av prosjektet er å høste erfaringer fra andre byer. Nylig var representanter fra kommunen på studietur til den tsjekkiske byen Otrokovice.

Hvordan involvere publikum bedre, kommunisere effektivt med innbyggerne og svare på deres behov? Det var temaene for besøket i Otrokovice, der Fredrikstad deltok sammen med elleve andre byer og kommuner.

Vegard Stavne Anda, rådgiver lokalsamfunn og Thomas Stokke, saksbehandler regulering fra Fredrikstad kommune og fikk se flere eksempler på medvirkning. Alt fra deltagende budsjett, en app for å gi innspill i medvirkningsprosesser, og barn som får mulighet til å diskutere viktige lokale saker direkte med ordføreren sin i et skoleparlament.

– Det er inspirerende å se gode eksempler på hvordan medvirkning og innbyggerdialog organiseres ute i Europa, og noe vi tar med oss i det videre arbeidet med å utvikle og styrke medvirkningen i våre planprosesser fremover, sier Stokke.

Tidligere har 25 delegater fra et tsjekkisk nettverk besøkt Fredrikstad for å se hvordan vi tilrettelegger for innbyggermedvirkning her i kommunen.

– Vi ser at mange tsjekkiske kommuner opplever de samme utfordringene som oss. Prosesser tar ofte lang tid og det er krevende for innbyggerne å følge en planprosess fra start til slutt, sier Stavne Anda, som også jobber tett med lokalsamfunnsutvalgene og områdesatsingen i Fredrikstad.

Krav til medvirkning

Plan- og bygningsloven stiller formelle krav til medvirkning i planlegging, som er å anse som minimumskrav, blant annet til kunngjøring av varsel om planoppstart og høring og offentlig ettersyn av planforslag. Dessuten har både kommunen, som planmyndighet, og forslagsstiller et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge og andre grupper som krever spesiell tilrettelegging.

I Fredrikstad kommune gjøres det allerede flere grep for å styrke medvirkningen i planprosesser utover lovens minstekrav. I planinitiativfasen er det krav til at forslagsstillere går i dialog med lokalsamfunnsutvalget i de lokalsamfunnene hvor planarbeidet finner sted.

– I Fredrikstad ønsker vi alltid å bli bedre på medvirkning med innbyggerne våre, sier etatssjef for miljø og byutvikling, Per-Erik Torp.

Eksempler på medvirkning i tidligere prosesser er blant annet kunstnere som skisserte opp folks innspill til pågående planprosesser. For Stjernehalltomta gjennomførte forslagsstiller en kafedialog med beboere i nærområdet som et verktøy for å få i gang en uformell dialog og innhente innspill til planarbeidet. I en annen sak for detaljregulering på Manstad, ble det avholdt åpent hus hvor beboere i nærområdet kunne bidra med viktig lokalkunnskap om blant annet friluftsliv og barns lek i nærmiljøet.

EØS-prosjektsamling i Otrokovice. 

 

Sist oppdatert: 26. april 2024