Ingen unntak fra hytteforbudet i Fredrikstad kommune

Innhold

Fredrikstad kommune kan ikke gi dispensasjon til personer som ønsker å bruke hyttene sine.


Fredrikstad kommune mottar i disse dager et stort antall henvendelser vedrørende ønske om dispensasjon eller fritak fra nasjonale beslutninger og anbefalinger, blant annet det såkalte hytteforbudet. Dette tar opp tid i en periode der kommunen er hardt presset på ressurser.

Hytteforbudet

Hytteforbudet har nå trådt i kraft. Forskriften § 5 lyder som følger:


§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen


Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Som det fremgår av § 5 innføres det et strengt forbud mot å oppholde seg på fritidseiendom utenfor egen bostedskommune. I to situasjoner kan forbudet fravikes. Dette gjelder ved «strengt nødvendig vedlikehold/tilsyn», og «personer i karantene som deler husstand med en bekreftet smittet».

Brudd på forskriften straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder jf. forskriften § 6. 

Utover dette er det ikke i forskriften gitt noen unntak. Kommunen eller kommunens kommuneoverleger har heller ikke fått noen adgang til å fravike eller gi dispensasjon fra forskriftens krav. Det har derfor ingen hensikt å søke kommunen om dispensasjon eller fritak fra reglene i forskriften.

Fredrikstad kommune presiserer at det er opp til enhver å forholde seg på en ansvarlig måte til helt nødvendige smitteforebyggende tiltak for å hindre en ukontrollert spredning av koronaviruset i befolkningen. Siden situasjonen er alvorlig, og endrer seg raskt, er det viktig å være oppdatert på hvilke råd og bestemmelser som gjelder.

«For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager» skriver Riksadvokaten.

Se https://lovdata.no/static/file/1823/ra-2020-320.pdf

Sist oppdatert: 20. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?