Ingen smittet på sykehjem

På sykehjemmene går livet sin gang, men uten besøk fra nære og kjære.

 

– Vi ser et stort behov for å gå ut offentlig med en situasjonsrapport fra sykehjemmene. Dette fordi mange pårørende er urolige, sier Birgitte Skauen Kopperud, etatssjef for Etat omsorgssentre.

– Hverdagen er lite forandret fra før koronautbruddet, men det er klart at flere savner besøk av sine pårørende, sier Kopperud.
– Vi får svært mange telefoner fra pårørende og dette er krevende å administrere. Samtidig som vi forstår godt hvorfor pårørende ringer.

Nå jobber Fredrikstad kommune med å få på plass en løsning i løpet av nærmeste framtid som gjør at vi lettere kan dele hverdagen med pårørende. Så snart løsningen er kvalitetssikret og klar til bruk, vil kommunen informere om det.

Etter at regjeringen stengte skoler og barnehager og ba flest mulig holde seg hjemme, har kommuner over hele landet innført besøksforbud eller streng adgangskontroll på sine sykehjem. Det var søndag kveld at Helsedirektoratet sendte ut et krav om alminnelig besøksstans ved alle landets helse- og omsorgsinstitusjoner. Det er kun om en pasient er alvorlig syk at det gis dispensasjoner, men da må den besøkende bekrefte at han/hun ikke har symptomer eller har vært i nærheten av en som er smittet.

Ingen av kommunens ni sykehjem er smittet med koronavirus foreløpig. Sykehjemmene har stort fokus på hygiene, påpeker etatssjefen.

Hun presiserer at kommunen opplever god dialog med pårørende og at det er stor forståelse for at besøksstansen er nødvendig i denne tiden.

Sist oppdatert: 22. mars 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.