Koronatesting av arbeidstakere fra utlandet – sist oppdatert 05.01.21

Test 24 timer etter innreise til Norge   Regjeringen har innført plikt til å teste seg ved innreise til Norge fra 2. januar 2021.

Testen skal gjennomføres så snart så mulig, og senest ett døgn etter ankomst. Vi ber alle være ut i god tid for bestilling av time til test, vi ber deg allerede før du kommer hjem om å booke time. Du kan enten ringe koronatelefonene eller legge inn en e-henvendelse på Fredrikstad kommune sine nettsider.

• Utlendinger som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal fremvise attest på negativ Covid-19 når de kommer til Norge. Testen må være tatt innen 72 timer før innreisen.
• Utenlandske arbeidstakere som de siste ti dagene har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, må være i karantene i ti dager.
• Øvrige arbeidstakere fra utlandet må ha testet negativt for å få fritak. Deretter må de teste negativt hver tredje dag. De ti første dagene må de bo på enerom (på arbeidsgivers regning).
• Dagpendlere testes fremdeles hver syvende dag.

Minner om at ingen medarbeidere under noen omstendigheter skal møte på jobb med symptomer på luftveisinfeksjon eller som ellers kan gi mistanke om Covid-19.

 

For alle som unntas karanteneplikten gjelder også å

  • Følge med på egen helsetilstand. Ved symptomer på luftveisinfeksjon skal man raskt forlate jobben/holde seg hjemme og avtale test.
  • Organisere arbeidet slik at nær kontakt med medarbeidere og andre begrenses. Tilstrebe avstand (>1 meter) til medarbeidere og andre.
  • Være ekstra påpasselige med hoste- og håndhygiene.  

Det finnes også andre unntak fra karantenen, men disse omtales ikke her. Viser til Folkehelseinstituttet (FHI).

Les mer på Folkehelseinstituttet.

Les mer på Covid19-forskriften

Krav til arbeidsgiver

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å følge opp kravene om testing, stå for utgiftene og kunne dokumentere at deres ansatte som grensependler er testet for koronaviruset jevnlig.

Testing – hvor

Etter endringer i regjeringens retningslinjer, har Teststasjonen på Svinesund ikke lengre kapasitet til å teste grensependlere. De henvises nå til kommunen de jobber i. Se videre for mer informasjon om krav til testing av grensependlere. Arbeidstakere kan testes ved koronasenteret i Fredrikstad. Dette gjelder også personer som ikke er ansatt i Fredrikstad kommune. 

Arbeidstaker tar selv kontakt for avtale om test på Koronasenteret tlf 69 38 11 08 (Det er ikke mulig med drop-in test i på Koronasenteret i Fredrikstad). Er det snakk om regelmessig testing, avtales flere tester fremover.

Arbeidstakere (gjelder ikke kommune ansatte) kan også testes ved ankomst flyplass dersom dette er aktuelt grensekrysningspunkt. Dette vil i hovedsak gjelde arbeidstakere som faller inn under 6c. Kjøp av test privat er selvfølgelig også mulig.

Alle som skal grensependlere som skal testes ved teststasjonene i Fredrikstad kommune, må ved første test fylle ut vedlagt skjema, som tas med til test. Fredrikstad kommune har et skjema som arbeidsgiver må sørge for å fylle ut og sende med arbeidstaker til Koronasenteret. Dette skjemaet skal brukes både ved 6b- og 6c-testing og inneholder opplysninger om person og arbeidsgiver. For skjema se her, (under fakturainformasjon bør det komme tydeligere fram hvilken bedrift det er, og ikke kun virksomhet/avdeling).

Skjema for dokumentasjon av gjennomført test leveres ut fra Koronasenteret ved testing.

Kostnad

Prisen per koronatest er satt til 500 kroner inkludert mva., på Koronasenteret i Fredrikstad. Arbeidsgiver vil bli fakturert dette i etterkant av utført test. Testgebyret dekker de faktiske kostnadene og er vesentlig lavere enn hva det vil koste å kjøpe tilsvarende test i det private markedet.

Der Fredrikstad kommune er arbeidsgiver samles arbeidsgiverskjemaene på Koronasenteret og kostnadene behandles periodevis, med eventuell fordeling på seksjoner/virksomheter.

Svar på test

Svar på testen vil normalt være klar om ettermiddagen dagen etter at testen ble tatt. I spesielle tilfeller vil det kunne gå ytterligere et døgn før svaret er klart. Ved påvist koronavirus (positiv test) vil vi alltid ta telefonisk kontakt. Det er derfor viktig at vi har korrekt kontaktinformasjon. Ved negativ test (ikke smitte) gis ingen tilbakemelding.
Svaret på testen din kan du finne på www.helsenorge.no

 

Mer informasjon og råd

For oppdatert informasjon og generelle råd om koronavirus, se for øvrig Folkehelseinstituttets nettsider eller ring instituttets informasjonstelefon 815 55 015. Se også Fredrikstad kommunes samlesider for all lokal informasjon.

 

 

 

Sist oppdatert: 08. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.